شهرک کلیله و دمنه <br> تا قسمت 11 (پایانی)
شب
روز

شهرک کلیله و دمنه

از 1 رای
محصول : Iran
زبان : Persian
ژانر : کمدی
کارگردان : مرضیه برومند
سال ساخت : 2022
زمان :وارد نشده
رده بندی سنی : با نظارت والدین
خلاصه داستان :

وقتی طبیعت از بین برود و به جای درخت، آهن و سیمان از زمین بروید، جانور بیچاره هم راهی به جز شهرنشینی ندارد. ختن و خمار، دو آهوی جوان قصه ما هم به امید زندگی بهتر سرزمین مادریشان، دشت ناز را می‌فروشند و در شهرک کلیله و دمنه یک آپارتمان کوچک می‌خرند…

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت اول

قسمت ۰۱ – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت دوم

قسمت ۰2 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت ۰2 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت ۰2 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت ۰2 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت ۰2 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت سوم

قسمت ۰3 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت ۰3 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت ۰3 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت ۰3 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت ۰3 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت چهارم

قسمت ۰4 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت ۰4 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت ۰4 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت ۰4 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت ۰4 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت پنجم

قسمت ۰5 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت ۰5 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت ۰5 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت ۰5 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت ۰5 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت ششم

قسمت ۰6 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت ۰6 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت ۰6 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت ۰6 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت ۰6 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هفتم

قسمت ۰7 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت ۰7 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت ۰7 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت ۰7 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت ۰7 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هشتم

قسمت ۰8 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت ۰8 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت ۰8 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت ۰8 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت ۰8 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت نهم

قسمت ۰9 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت ۰9 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت ۰9 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت ۰9 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت ۰9 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت دهم

قسمت 10 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 10 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 10 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت 10 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت 10 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت یازدهم (پایانی)

قسمت 11 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 11 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 11 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت 11 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت 11 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

تیزر سریال

آریا مدیا
شب
روز