میخواهم زنده بمانم <br> تا قسمت 20 (پایانی)
شب
روز

میخواهم زنده بمانم
تا قسمت 20 (پایانی)

از 0 رای
محصول : Iran
زبان : Persian
سال ساخت : 2021
زمان :وارد نشده
رده بندی سنی : مناسب برای سنین بالای 14 سال
خلاصه داستان :

هما حقی (سحر دولتشاهی) و نامزدش (پدرام شریفی) به همراهِ خانواده حقی آماده می شوند تا برای شب تولدِ همایون حقی، پدرِ خانواده (بابک کریمی) او را غافل گیر کنند. اما با رسیدن پدر، همه ی خانواده غافل گیر می شوند و…

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت اول

قسمت ۰۱ – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت دوم

قسمت ۰۲ – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت ۰۲ – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت ۰۲ – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت ۰۲ – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت ۰۲ – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت سوم

قسمت ۰۳ – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت ۰۳ – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت ۰۳ – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت ۰۳ – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت ۰۳ – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت چهارم

قسمت ۰4 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت ۰4 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت ۰4 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت ۰4 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت ۰4 – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت پنجم

قسمت 05 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت 05 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت 05 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت 05 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت 05 – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت ششم

قسمت 06 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت 06 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت 06 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت 06 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت 06 – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هفتم

قسمت 07 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت 07 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت 07 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت 07 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت 07 – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هشتم

قسمت 08 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 08 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 08 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9000 تومان

قسمت 08 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 9500 تومان

قسمت 08 – کیفیت BlueRay | قیمت 10000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت نهم

قسمت 09 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 09 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 09 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9000 تومان

قسمت 09 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 9500 تومان

قسمت 09 – کیفیت BlueRay | قیمت 10000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت دهم

قسمت 10 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 10 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 10 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9000 تومان

قسمت 10 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 9500 تومان

قسمت 10 – کیفیت BlueRay | قیمت 10000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت یازدهم

قسمت 11 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 11 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 11 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9000 تومان

قسمت 11 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 9500 تومان

قسمت 11 – کیفیت BlueRay | قیمت 10000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت دوازدهم

قسمت 12 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 12 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 12 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9000 تومان

قسمت 12 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 9500 تومان

قسمت 12 – کیفیت BlueRay | قیمت 10000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت سیزدهم

قسمت 13 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 13 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 13 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9000 تومان

قسمت 13 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 9500 تومان

قسمت 13 – کیفیت BlueRay | قیمت 10000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت چهاردهم

قسمت 14 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 14 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 14 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9000 تومان

قسمت 14 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 9500 تومان

قسمت 14 – کیفیت BlueRay | قیمت 10000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت پانزدهم

قسمت 15 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 15 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 15 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9000 تومان

قسمت 15 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 9500 تومان

قسمت 15 – کیفیت BlueRay | قیمت 10000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت شانزدهم

قسمت 16 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 16 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 16 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9000 تومان

قسمت 16 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 9500 تومان

قسمت 16 – کیفیت BlueRay | قیمت 10000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هفدهم

قسمت 17 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 17 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 17 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9000 تومان

قسمت 17 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 9500 تومان

قسمت 17 – کیفیت BlueRay | قیمت 10000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هجدهم

قسمت 18 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 18 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 18 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9000 تومان

قسمت 18 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 9500 تومان

قسمت 18 – کیفیت BlueRay | قیمت 10000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت نوزدهم

قسمت 19 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 19 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 19 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9000 تومان

قسمت 19 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 9500 تومان

قسمت 19 – کیفیت BlueRay | قیمت 10000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت بیستم (پایان فصل 1)

قسمت 20 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 20 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 20 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9000 تومان

قسمت 20 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 9500 تومان

قسمت 20 – کیفیت BlueRay | قیمت 10000 تومان

=========

تیزر سریال

آریا مدیا
شب
روز