خوب بد جلف رادیو اکتیو
شب
روز

خوب بد جلف رادیو اکتیو

از 2 رای
محصول : Iran
زبان : Persian
کارگردان : محسن چگینی
سال ساخت : 2021
زمان :وارد نشده
رده بندی سنی : وارد نشده
خلاصه داستان :

پژمان و سام به عنوان گروگان به همراه کیک زرد توسط آصف (رئیس گروه جان فدایان داغستان آزاد) دزدیده شده اند و قرار است از مرز شمال غربی کشور به چچن بروند و از طرفی جاسوسان ارتش سری در جستجوی ردی از آنها هستند و…

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت اول

قسمت ۰۱ – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت دوم

قسمت ۰۲ – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت ۰۲ – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت ۰۲ – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت ۰۲ – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت ۰۲ – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت سوم

قسمت ۰۳ – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت ۰۳ – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت ۰۳ – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت ۰۳ – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت ۰۳ – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت چهارم

قسمت ۰4 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت ۰4 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت ۰4 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت ۰4 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت ۰4 – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت پنجم

قسمت ۰5 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت ۰5 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت ۰5 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت ۰5 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت ۰5 – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت ششم

قسمت ۰6 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت ۰6 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت ۰6 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت ۰6 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت ۰6 – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هفتم

قسمت ۰7 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت ۰7 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت ۰7 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت ۰7 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت ۰7 – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هشتم

قسمت ۰8 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت ۰8 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت ۰8 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت ۰8 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت ۰8 – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت نهم

قسمت ۰9 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت ۰9 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت ۰9 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت ۰9 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت ۰9 – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت دهم

قسمت 10 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت 10 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت 10 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت 10 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت 10 – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت یازدهم

قسمت 11 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 11 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 11 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9000 تومان

قسمت 11 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 9500 تومان

قسمت 11 – کیفیت BlueRay | قیمت 10000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت دوازدهم

قسمت 12 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 12 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 12 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9000 تومان

قسمت 12 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 9500 تومان

قسمت 12 – کیفیت BlueRay | قیمت 10000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت سیزدهم (پایانی)

قسمت 13 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 13 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 13 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9000 تومان

قسمت 13 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 9500 تومان

قسمت 13 – کیفیت BlueRay | قیمت 10000 تومان

=========

تیزر سریال

 

آریا مدیا
شب
روز