سیاوش
شب
روز

سیاوش

از 2 رای
محصول : Iran
زبان : Persian
ژانر : درام
کارگردان : سروش محمدزاده
سال ساخت : 2021
زمان :1 ساعت
رده بندی سنی : مناسب برای سنین بالای 14 سال
خلاصه داستان :

خانواده همه چیه، خط قرمزمه. اگه لازم باشه ازش دفاع کنم چشمم رو روی همه چی میبندم. حاضری برای حمایت از خانواده‌ات چی کار کنی؟ اگه مجبور بشی دیگه عضوی از خانواده هم نباشی، کار درست رو انجام میدی یا منتظر میشی که نابود بشن؟

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت اول

قسمت ۰۱ – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت دوم

قسمت ۰۲ – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت ۰۲ – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت ۰۲ – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت ۰۲ – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت ۰۲ – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت سوم

قسمت ۰۳ – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت ۰۳ – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت ۰۳ – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت ۰۳ – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت ۰۳ – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت چهارم

قسمت ۰4 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت ۰4 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت ۰4 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت ۰4 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت ۰4 – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت پنجم

قسمت ۰5 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت ۰5 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت ۰5 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت ۰5 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت ۰5 – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت ششم

قسمت ۰6 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت ۰6 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت ۰6 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت ۰6 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت ۰6 – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هفتم

قسمت ۰7 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت ۰7 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت ۰7 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت ۰7 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت ۰7 – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هشتم

قسمت ۰8 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت ۰8 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت ۰8 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت ۰8 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت ۰8 – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت نهم

قسمت ۰9 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت ۰9 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت ۰9 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت ۰9 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت ۰9 – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت دهم

قسمت 10 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت 10 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت 10 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت 10 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت 10 – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت یازدهم

قسمت 11 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت 11 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت 11 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت 11 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت 11 – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت دوازدهم

قسمت 12 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت 12 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت 12 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت 12 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت 12 – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت سیزدهم

قسمت 13 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت 13 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت 13 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت 13 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت 13 – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت چهاردهم

قسمت 14 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت 14 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت 14 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت 14 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت 14 – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت پانزدهم

قسمت 15 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت 15 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت 15 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت 15 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت 15 – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت شانزدهم

قسمت 16 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت 16 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت 16 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت 16 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت 16 – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هفدهم

قسمت 17 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت 17 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت 17 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت 17 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت 17 – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هجدهم (پایانی)

قسمت 18 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 6000 تومان

قسمت 18 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 6200 تومان

قسمت 18 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 6500 تومان

قسمت 18 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 7000 تومان

قسمت 18 – کیفیت BlueRay | قیمت 8000 تومان

=========

تیزر سریال

آریا مدیا
شب
روز