خسوف <br> تا قسمت 30 (پایانی)
شب
روز

خسوف
تا قسمت 30 (پایانی)

از 2 رای
محصول : Iran
زبان : Persian
کارگردان : مازیار میری
سال ساخت : 2021
زمان :وارد نشده
رده بندی سنی : مناسب برای سنین بالای 14 سال
خلاصه داستان :

امیر بر خلاف قول و قرارهایی که با دختر دایی خود گذاشته بود، دل به دختر دیگری می‌بازد. آشکار شدن این عشق، خانواده امیر را به تکاپو انداخته تا جلوی این اتفاق را بگیرند اما…

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت اول

قسمت ۰۱ – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت دوم

قسمت ۰2 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت ۰2 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت ۰2 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت ۰2 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت ۰2 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت سوم

قسمت ۰3 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت ۰3 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت ۰3 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت ۰3 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت ۰3 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت چهارم

قسمت ۰4 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت ۰4 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت ۰4 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت ۰4 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت ۰4 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت پنجم

قسمت ۰5 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت ۰5 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت ۰5 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت ۰5 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت ۰5 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت ششم

قسمت ۰6 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت ۰6 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت ۰6 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت ۰6 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت ۰6 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هفتم

قسمت ۰7 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت ۰7 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت ۰7 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت ۰7 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت ۰7 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هشتم

قسمت ۰8 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت ۰8 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت ۰8 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت ۰8 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت ۰8 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت نهم

قسمت ۰9 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت ۰9 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت ۰9 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت ۰9 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت ۰9 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت دهم

قسمت 10 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 10 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 10 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت 10 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت 10 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت یازدهم

قسمت 11 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 11 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 11 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت 11 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت 11 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت دوازدهم

قسمت 12 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 12 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 12 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت 12 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت 12 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت سیزدهم

قسمت 13 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 13 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 13 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت 13 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت 13 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت چهاردهم

قسمت 14 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 14 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 14 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت 14 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت 14 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت پانزدهم

قسمت 15 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 15 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 15 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت 15 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت 15 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت شانزدهم

قسمت 16 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 16 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 16 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت 16 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت 16 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هفدهم

قسمت 17 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 17 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 17 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت 17 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت 17 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هجدهم

قسمت 18 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 18 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 18 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت 18 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت 18 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت نوزدهم

قسمت 19 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 19 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 19 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت 19 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت 19 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت بیستم

قسمت 20 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 20 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 20 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت 20 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت 20 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت بیست و یکم

قسمت 21 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 21 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 21 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت 21 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت 21 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت بیست و دوم

قسمت 22 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 22 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 22 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت 22 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت 22 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت بیست و سوم

قسمت 23 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 23 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 23 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت 23 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت 23 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت بیست و چهارم

قسمت 24 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 24 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 24 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت 24 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت 24 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت بیست و پنجم

قسمت 25 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 25 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 25 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت 25 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت 25 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت بیست و ششم

قسمت 26 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 26 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 26 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت 26 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت 26 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت بیست و هفتم

قسمت 27 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 27 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 27 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت 27 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت 27 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت بیست و هشتم

قسمت 28 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 28 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 28 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت 28 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت 28 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت بیست و نهم

قسمت 29 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 29 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 29 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت 29 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت 29 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت سی ام (پایانی)

قسمت 30 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 30 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 30 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت 30 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت 30 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

تیزر سریال

(VIP)

آریا مدیا
شب
روز