قورباغه
شب
روز

قورباغه

از 4 رای
محصول : Iran
زبان : Persian
کارگردان : هومن سیدی
سال ساخت : 2020
زمان :1 ساعت
رده بندی سنی : مناسب برای سنین بالای 17 سال
خلاصه داستان :

دنیا برای من جای کوچیکیه، احساس می‌کنم همه جا بسته است و نمی‌تونم نفس بکشم. انگار همه این لحظه‌ها رو قبلاً دیدم، درختا، صدای آبشار، قورباغه‌ها، اونا رو زمانی می‌بینم که در حال مردنم.

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت اول

قسمت ۰۱ – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت دوم

قسمت ۰۲ – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت ۰۲ – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت ۰۲ – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت ۰۲ – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت ۰۲ – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت سوم

قسمت ۰۳ – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت ۰۳ – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت ۰۳ – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت ۰۳ – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت ۰۳ – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت چهارم

قسمت ۰۴ – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت ۰۴ – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت ۰۴ – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت ۰۴ – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت ۰۴ – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت پنجم

قسمت ۰۵ – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت ۰۵ – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت ۰۵ – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت ۰۵ – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت ۰۵ – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت ششم

قسمت ۰۶ – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت ۰۶ – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت ۰۶ – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت ۰۶ – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت ۰۶ – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هفتم

قسمت ۰۷ – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت ۰۷ – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت ۰۷ – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت ۰۷ – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت ۰۷ – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هشتم

قسمت ۰۸ – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت ۰۸ – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت ۰۸ – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت ۰۸ – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت ۰۸ – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت نهم

قسمت ۰۹ – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت ۰۹ – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت ۰۹ – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت ۰۹ – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت ۰۹ – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت دهم

قسمت 10 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت 10 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت 10 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت 10 – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت 10 – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت یازدهم

قسمت 11 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت 11 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت 11 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت 11 – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت 11 – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت دوازدهم

قسمت 12 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت 12 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت 12 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت 12 – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت 12 – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت سیزدهم

قسمت 13 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت 13 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت 13 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت 13 – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت 13 – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت چهاردهم

قسمت 14 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت 14 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت 14 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت 14 – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت 14 – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت پانزدهم (پایانی)

قسمت 15 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت 15 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت 15 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت 15 – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت 15 – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

تیزر سریال

آریا مدیا
شب
روز