شب
روز
Alia Bhatt

Alia Bhatt

عزیزان – Darlings
💬 🎙

6.7/10
India - 2022

برهماسترا قسمت اول : شیوا – Brahmastra Part One: Shiva

5.6/10
India - 2022

گانگوبای کاتیاوادی – Gangubai Kathiawadi

7/10
India - 2022
آریا مدیا
شب
روز