شب
روز
Dominic Purcell

Dominic Purcell

۱۹۹۸: موبی دیک، (سریال تلویزیونی).
۱۹۹۹: صیاد خاموش (Silent Predator)، (تله فیلم).
۱۹۹۹: دختر اول (First Daughter)، (تله فیلم).
۲۰۰۰: مأموریت غیرممکن ۲ ، (فیلم سینمایی).
۲۰۰۱: شکست‌ناپذیر ، (تله فیلم).
۲۰۰۱: دنیای گمشده (The Lost World)، (سریال تلویزیونی).
۲۰۰۲: جان دو (John Doe)، (سریال تلویزیونی).
۲۰۰۳: مهمانان، (فیلم سینمایی).
۲۰۰۴: خانه (House)، (سریال تلویزیونی).
۲۰۰۵: ساحل شمالی (North Shore)، (سریال تلویزیونی).
۲۰۱۹ – ۲۰۰۵: فرار از زندان، (سریال تلویزیونی).
۲۰۰۷: دوران کهن، (فیلم سینمایی).
۲۰۰۹: مرداب (Creek)، (فیلم سینمایی).
۲۰۰۹: فرار نهایی (The Final Break)، (فیلم سینمایی).
۲۰۱۱: قاتل ویژه، (فیلم سینمایی).
۲۰۱۱: فراری (Escapee)، (فیلم سینمایی).
۲۰۱۱: قلمرو پادشاه (فیلم سینمایی).
۲۰۱۱: سگ‌های پوشالی (فیلم سینمایی).
۲۰۱۳: حمله به وال استریت(فیلم سینمایی)
۲۰۱۳: شکستن (فیلم سینمایی)
۲۰۱۴: مردی با کیف (فیلم سینمایی).
۲۰۱۴: هدف آسان (فیلم سینمایی).
۲۰۱۴: فلش در نقش میک روری (سریال تلویزیونی).
۲۰۱۵: تنگنا (فیلم سینمایی)
۲۰۱۶: افسانه‌های فردا در نقش میک روری (سریال تلویزیونی).

منبع : ویکی پدیا

آدمکش – Assassin
💬

3.5/10
United States - 2023

فرار از زندان – Prison Break
تا قسمت 9 (پایان فصل 5)

8.3/10
United Kingdom - 2007
آریا مدیا
شب
روز