شب
روز
Jeon Do-yeon

Jeon Do-yeon

بوکسون رو بکش – Kill Boksoon
💬🎙

6.6/10
South Korea - 2023

دوره فشرده عاشقانه – Crash Course in Romance
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

7.7/10
South Korea - 2023

اعلام وضعیت اضطراری – Emergency Declaration

7.1/10
South Korea - 2022
آریا مدیا
شب
روز