شب
روز
Léa Seydoux

Léa Seydoux

یک صبح خوب – One Fine Morning
💬

7/10
France - 2022

جنایات آینده – Crimes of the Future

6.5/10
Canada - 2022

داستان همسرم – The Story of My Wife

6.2/10
France - 2021
آریا مدیا
شب
روز