شب
روز
Pelin Karahan

Pelin Karahan

کاراهان با یک مربی بدنسازی به نام «اردینچ بکیراوغلو» ازدواج کرده‌است
او سال 2013 از اردینچ بکیر اوغلو جداشد و سال 2014 با بدری گونتای ازدواج کرد او 2فرزند از بدری گونتای دارد
.

منبع : ویکی پدیا

شبکه – Sebeke
تا قسمت 10 (پایانی) 💬

8.4/10
Turkey - 2023

امواج و آهنگ ها – Dalgalar ve Izler

5.8/10
Turkey - 2021
آریا مدیا
شب
روز