شب
روز
Vera Farmiga

Vera Farmiga

بازگشت به بهشت (۱۹۹۸)
پاییز در نیویورک (۲۰۰۰)
۱۵ دقیقه (۲۰۰۱)
فرشته‌های آرواره آهنین (۲۰۰۴)
دویدن از ترس (۲۰۰۶)
رفتگان (۲۰۰۶)
پسری در پیژامه راه راه (۲۰۰۸)
در ترانزیت (۲۰۰۸)
یتیم (۲۰۰۹)
بالا در آسمان (۲۰۰۹)
جرم هنری (۲۰۱۰)
منبع رمز (۲۰۱۱)
خانه امن (۲۰۱۲)
متل بیتس (مجموعه تلویزیونی) (۲۰۱۲)
نزدیک‌تر به ماه (۲۰۱۳)
احضار (۲۰۱۳)
قاضی (۲۰۱۴)
در میدلتون (۲۰۱۴)
فرار (۲۰۱۶)
احضار ۲ (۲۰۱۶)
مسافر همیشگی (۲۰۱۷)
رقیب پیشتاز (۲۰۱۸)
پوست (۲۰۱۸)
گودزیلا: سلطان هیولاها (۲۰۱۹)
آنابل به خانه می‌آید (۲۰۱۹)
احضار ۳ (۲۰۲۱)
هاکای (مجموعه تلویزیونی ۲۰۲۱)

منبع : ویکی پدیا

پنج روز در مموریال – Five Days at Memorial
تا قسمت 8 (پایانی)

8.2/10
United States - 2022
آریا مدیا
شب
روز