شب
روز
Zaria

Zaria

نیجریه
کشتار شیعیان نیجریه توسط ارتش در سال ۲۰۱۵
ابراهیم زکزاکی

منبع : ویکی پدیا

دروغگو های کوچک زیبا : گناه اصلی – Pretty Little Liars: Original Sin
تا قسمت 10 (پایان فصل 1)

6.6/10
United States - 2022
آریا مدیا
شب
روز