شب
روز

Animation-series

من گروت هستم – I Am Groot
تا قسمت 5 (پایان فصل 2) 💬

7.5/10
United States - 2022

جزیره جمجمه – Skull Island
تا قسمت 8 (پایانی) 🎙

6.7/10
United States - 2023

بچه رئیس: بازگشت به گهواره – The Boss Baby: Back in the Crib
تا قسمت 16 (پایان فصل 2) 🎙

7.5/10
United States - 2022

دنیل اسپل‌باند – Daniel Spellbound
تا قسمت 10 (پایان فصل 2) 🎙

7.1/10
United States - 2022

غارنشینان – The Croods: Family Tree
تا قسمت 4 (فصل 4) 🎙

6.8/10
United States - 2021

اونی: ماجرای خدای طوفان – Oni: Thunder Gods Tale
تا قسمت 4 (پایانی)🎙

8.2/10
Japan - 2022

ریک و مورتی – Rick and Morty
تا قسمت 10 (پایان فصل 6)
💬

9.2/10
United States - 2014

زوتوپیا پلاس – Zootopia+
تا قسمت 6 (پایان فصل 1)

6.8/10
United States - 2022

الی گمشده – Lost Ollie
تا قسمت 4 (پایانی)

8.9/10
United States - 2022

ماشین ها در جاده – Cars on the Road
تا قسمت 9 (پایان فصل 1)

7.3/10
United States - 2022
آریا مدیا
شب
روز