شب
روز

dub

عزیز – Aziz
تا قسمت 28 (پایانی) 💬
تا قسمت 75 🎙

6.2/10
Turkey - 2021

سیب ممنوعه – Yasak Elma
تا قسمت 164 💬
تا قسمت 420 🎙

5.8/10
Turkey - 2018

تا آخرین نفس – للموت
تا قسمت 30 (فصل 2) 💬
تا قسمت 12 (فصل 2) 🎙

8.1/10
Lebanon - 2021

آزمون زندگی – Kasautii Zindagii Kay
تا قسمت 33 🎙

3.7/10
India - 2018

بابا – Baba
تا قسمت 30 (پایانی) 💬
تا قسمت 14 🎙

8.6/10
Turkey - 2022

در دام عشق – Fanaa: Ishq Mein Marjawan
تا قسمت 23 🎙

7.8/10
India - 2022

خانواده – Eramos Seis
تا قسمت 15 🎙

8.8/10
brazil - 2019

شهردار کینگزتاون – Mayor of Kingstown
تا قسمت 3 (فصل 2) 💬
تا قسمت 10 (فصل 1) 🎙

8.2/10
Canada - 2022

خیانت – Treason
تا قسمت 5 (پایانی) 💬
تا قسمت 3 🎙

6/10
United Kingdom - 2022

تشویق آخر – Curtain Call
تا قسمت 6 🎙

7.6/10
South Korea - 2022

بیمار – The Patient
تا قسمت 10 (پایانی)
💬 🎙

8.5/10
United States - 2022

مستاجر بی نقص – Kusursuz Kiraci
تا قسمت 6 (پایانی) 💬
تا قسمت 3 🎙

6.6/10
Turkey - 2022

آلپ ارسلان سلجوقیان بزرگ – Alparslan Buyuk Selcuklu
تا قسمت 44 💬
تا قسمت 14 🎙

8.6/10
Turkey - 2021

گرگ تنها – Yalniz Kurt
تا قسمت 32 (پایانی) 💬
تا قسمت 22 🎙

9.2/10
Turkey - 2022

خویشاوند – Kindred
تا قسمت 2 💬

7.4/10
United States - 2022

آخرین بازمانده از ما – The Last of Us
تا قسمت 3 💬
تا قسمت 3 🎙

9.5/10
United States - 2023

نیروی اهریمنی‌اش – His Dark Materials
تا قسمت 8 (فصل 3) 💬
تا قسمت 7 (فصل 3) 🎙

7.8/10
United Kingdom - 2019

جادوگران می فر آنه رایس – Anne Rices Mayfair Witches
تا قسمت 4 💬
تا قسمت 2 🎙

6.7/10
United States - 2023

حاکم جهان – Who Rules the World
تا قسمت 24 🎙

8.4/10
China - 2022

سود عشق – The Interest of Love
تا قسمت 12 💬
تا قسمت 4 🎙

7.9/10
South Korea - 2022

گانیبال – Gannibal
تا قسمت 3 🎙

7/10
South Korea - 2022

اتصال – Connect
تا قسمت 6 (پایانی) 💬
تا قسمت 4 🎙

6.6/10
South Korea - 2022

رقابت – Stiletto
تا قسمت 90 (پایانی) ✅
تا قسمت 55 💬
تا قسمت 40 🎙

7.2/10
Lebanon - 2022

وینچستر ها – The Winchesters
تا قسمت 7 💬
تا قسمت 7 🎙

7/10
United States - 2022

عالیجناب – Your Honor
تا قسمت 3 (فصل 2) 💬
تا قسمت 10 (فصل 1) 🎙

7.6/10
United States - 2021

خدمتکار – Servant
تا قسمت 3 (فصل 4) 💬
تا قسمت 10 (فصل 2) 🎙

7.5/10
United States - 2019

خاطرات رهایی من – My Liberation Diary
تا قسمت 6 🎙

8.3/10
South Korea - 2022

بیست و پنج بیست و یک – Twenty Five Twenty One
تا قسمت 10 🎙

8.6/10
South Korea - 2022

زیبابین – Kaleidoscope
تا قسمت 8 (پایانی) 💬
تا قسمت 2 🎙

7.1/10
United States - 2023

گنجینه ملی: لبه تاریخ – National Treasure: Edge of History
تا قسمت 7 💬
تا قسمت 7 🎙

4.6/10
United States - 2022

آلیس در سرزمین مرزی – Alice in Borderland
تا قسمت 8 (پایان فصل 2)
💬 🎙

7.6/10
Japan - 2020

ریچر – Reacher
تا قسمت 8 (پایان فصل 1)
💬 🎙

8.1/10
United States - 2022

فرمانروای نقابدار – The Emperor: Owner of the Mask
تا قسمت 20 (پایانی) 🎙

7.3/10
South Korea - 2017

وایکینگ ها: والهالا – Vikings: Valhalla
تا قسمت 8 (پایان فصل 2)
💬🎙

7.2/10
United States - 2022

دبستان ابوت – Abbott Elementary
تا قسمت 13 (فصل 2) 💬
تا قسمت 13 (فصل 1) 🎙

8.2/10
United States - 2022

یلواستون – Yellowstone
تا قسمت 8 (فصل 5) 💬
تا قسمت 6 (فصل 5) 🎙

8.7/10
United States - 2020

سر – The Head
تا قسمت 6 (فصل 2) 💬
تا قسمت 4 (فصل 1) 🎙

6.8/10
Japan - 2021

یک بار دیگر – Once Again
تا قسمت 50 (پایانی) 🎙

8.4/10
South Korea - 2020

گارسیا – Garcia
تا قسمت 6 (پایانی) 🎙

5.9/10
Spain - 2022

پسرم – Oglum
تا قسمت 15 (پایانی) 💬
تا قسمت 44 (پایانی) 🎙

6.4/10
Turkey - 2022

اشک و لبخند – الحلوه و المره
تا قسمت 58 (پایانی) ✅
تا 58 (پایانی) 🎙

8.6/10
Lebanon - 2021

ناظر – The Watcher
تا قسمت 7 (پایان فصل 1)
💬 🎙

7/10
United States - 2022

وایکینگ ها – Vikings
تا قسمت 20 (پایان فصل 6)
💬 🎙

8.5/10
Canada - 2013

دستگیری – The Capture
تا قسمت 6 (پایان فصل 2)
💬 🎙

7.8/10
United Kingdom - 2020

پادشاه تولسا – Tulsa King
تا قسمت 9 (پایانی)
💬 🎙

8.4/10
United States - 2022

ترک تحصیل – The Dropout
تا قسمت 8 (پایان فصل 1)
💬 🎙

7.5/10
United States - 2022

بازی مرکب – Squid Game
تا قسمت 9 (پایان فصل 1)
💬 🎙

8/10
South Korea - 2021

ویلو – Willow
تا قسمت 8 (پایانی) 💬
تا قسمت 4 🎙

6.2/10
United States - 2022

شیطان در اوهایو – Devil in Ohio
تا قسمت 8 (پایانی)
💬 🎙

6.1/10
Canada - 2022

تایتان ها – Titans
تا قسمت 6 (فصل 4)
💬 🎙

7.6/10
United States - 2019

انجمن مرموز بندیکت – The Mysterious Benedict Society
تا قسمت 5 (فصل 2) 🎙

7.6/10
United States - 2021

شانتارام – Shantaram
تا قسمت 12 (پایانی)
💬 🎙

8.1/10
United States - 2022

جداسازی – Severance
تا قسمت 9 (پایانی)
💬 🎙

8.7/10
United States - 2022

آلاسکا دیلی – Alaska Daily
تا قسمت 6 (پایانی)
💬 🎙

7.5/10
United States - 2022

قاضی – Hakim
تا قسمت 10 (پایانی) 💬
تا قسمت 20 🎙

7.7/10
Turkey - 2022

اختراع آنا – Inventing Anna
تا قسمت 9 (پایانی)
💬 🎙

6.8/10
United States - 2022

کیمیای روح – Alchemy of Souls
تا قسمت 10 (فصل 2) 💬
تا قسمت 20 (فصل 1) 🎙

8.7/10
South Korea - 2022

ساحل پشه – The Mosquito Coast
تا قسمت 10 (فصل 2) 💬
تا قسمت 7 (فصل 1) 🎙

6.9/10
United States - 2021

مخفی – Undercover
تا قسمت 8 (پایان فصل 3)
💬 🎙

7.8/10
Belgium - 2019

سرقت پول: کره – Money Heist: Korea
تا قسمت 12 (پایان فصل 1)
💬 🎙

6.2/10
South Korea - 2022
آریا مدیا
شب
روز