شب
روز

Korean

شادی – Happiness
تا قسمت 12 (پایان فصل 1)

7.9/10
South Korea - 2021

دلال تصادفی مواد (نارکوی مقدس) – The Accidental Narco (Narco-saints)
تا قسمت 6 (پایان فصل 1)

7.4/10
South Korea - 2022

ازدواج مجدد و خواسته‌ها – Remarriage & Desires
تا قسمت 8 (پایان فصل 1)

7.4/10
South Korea - 2022

استارت آپ – Start-Up
تا قسمت 16 (پایانی)

8.1/10
South Korea - 2020

سرقت پول: کره – منطقه اقتصادی مشترک – Money Heist: Korea – Joint Economic Area
تا قسمت 6

6.2/10
South Korea - 2022

بولگاسال – Bulgasal
تا قسمت 16 (پایانی)

7.4/10
South Korea - 2022

قشر مرفه – High Class
تا قسمت 16 (پایان فصل 1)

6.9/10
South Korea - 2021

فردا – Tomorrow
تا قسمت 16 (پایان فصل 1)

7.7/10
South Korea - 2022

صدای جادو – The Sound of Magic
تا قسمت 6 (پایان فصل 1)

7.8/10
South Korea - 2022

پاچینکو – Pachinko
تا قسمت 8 (پایانی)

8.6/10
Canada - 2022
آریا مدیا
شب
روز