شب
روز

Korean

مقدر شده با تو – Destined with You
تا قسمت 9 💬

7.9/10
South Korea - 2023

محرک – Moving
تا قسمت 20 (پایانی) 💬
تا قسمت 4 🎙️

8.5/10
South Korea - 2023

هفت فراری – The Escape of the Seven
تا قسمت 2 💬

8/10
South Korea - 2023

رای کشنده – The Killing Vote
تا قسمت 6 💬

8.3/10
South Korea - 2023

پشت لمس تو – Behind Your Touch
تا قسمت 12 💬

7.4/10
South Korea - 2023

دروغگوی دوست داشتنی من – My Lovely Liar
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

9.2/10
South Korea - 2023

از گور برخاسته – Revenant
تا قسمت 12 (پایانی) 💬
تا قسمت 1 🎙️

9.1/10
South Korea - 2023

ضربان قلب – Heartbeat
تا قسمت 16 (پایانی) 💬
تا قسمت 16 (پایانی) 🎙

9.2/10
South Korea - 2023

امپراطور اشک ها – The King of Tears
تا قسمت 6 🎙️

4/10
South Korea - 2021

افسانه های آرتدال – Arthdal Chronicles
تا قسمت 4 (فصل 2) 💬
تا قسمت 18 (پایان فصل 1) 🎙️

8.3/10
South Korea - 2019

زمانی به نام تو – A Time Called You
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

7.9/10
South Korea - 2023

عزیزترین من – My Dearest
تا قسمت 10 (پایانی) 💬

8.8/10
South Korea - 2023

اصل کاری – The Real Deal Has Come
تا قسمت 50 (پایانی) 💬

8.3/10
South Korea - 2023

غریبه ها – Strangers
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

8/10
South Korea - 2023

راننده تاکسی – Taxi Driver
تا قسمت 9 (فصل 2) 🎙️

8/10
South Korea - 2021

گلوری – The Glory
تا قسمت 16 (پایانی) 💬
تا قسمت 16 (پایانی) 🎙

8.1/10
South Korea - 2022

وظیفه بعد از مدرسه – Duty After School
تا قسمت 10 (پایان فصل 1)
💬🎙️

7.2/10
South Korea - 2023

کارآموز خونسرد – Cold Blooded Intern
تا قسمت 4 💬

6/10
South Korea - 2023

امدادگران – The First Responders
تا قسمت 6 (فصل 2) 💬
تا قسمت 12 (پایان فصل 1) 🎙

8/10
South Korea - 2022

دختر نقابدار – Mask Girl
تا قسمت 7 (پایانی) 💬

7.6/10
South Korea - 2023

برادران معجزه گر – Miracle Brothers
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

6.5/10
South Korea - 2023

مشتاق دیدار – Longing for You
تا قسمت 8 💬

7.8/10
South Korea - 2023

بانو دوریان – Durians Affair
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

9.2/10
South Korea - 2023

عشق اول – First Love
تا قسمت 9 (پایانی) 🎙

8.4/10
South Korea - 2022

پادشاه زمین – King the Land
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

8/10
South Korea - 2023

وکیل یک دلاری – One Dollar Lawyer
تا قسمت 12 (پایانی) 🎙

7.9/10
South Korea - 2022

پنت‌هاوس: جنگ در زندگی – The Penthouse: War in Life
تا قسمت 13 (پایان فصل 2) 🎙

7.8/10
South Korea - 2020

خانه را بسوزان – Burn the House Down
تا قسمت 8 (پایانی) 🎙

6.8/10
South Korea - 2023

پونگ روانپزشک چوسان – Poong the Joseon Psychiatrist
تا قسمت 10 (پایان فصل 2) 🎙

7.2/10
South Korea - 2022

دروغ نگو راهی – Dont Lie Rahee
تا قسمت 4 (پایانی) 💬

7.5/10
South Korea - 2022

نبرد برای خوشبختی – Battle for Happiness
تا قسمت 16 💬

5/10
South Korea - 2023

اعداد – Numbers
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

7.4/10
South Korea - 2023

کارآگاه سایه – Shadow Detective
تا قسمت 8 (پایان فصل 2) 💬

6.9/10
South Korea - 2022

توی نوزدهمین زندگیم می‌بینمت – See You in My 19th Life
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

8.2/10
South Korea - 2023

فریبکاری لذت بخش – Delightfully Deceitful
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

7.4/10
South Korea - 2023

دروغ های پنهان در باغ من – Lies Hidden in My Garden
تا قسمت 8 (پایانی) 💬

9.1/10
South Korea - 2023

شکوفایی جوانی ما – Our Blooming Youth
تا قسمت 20 (پایانی)
💬 🎙

8.4/10
South Korea - 2023

سلبریتی – Celebrity
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

7.3/10
South Korea - 2023

عوضی و پولدار – B X Rich
تا قسمت 10 (پایانی) 💬

7.8/10
South Korea - 2023

اتفاقی دیدمت – My Perfect Stranger
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

8.2/10
South Korea - 2023

سگ های شکاری – Bloodhounds
تا قسمت 8 (پایانی) 💬
تا قسمت 8 (پایانی) 🎙

8.4/10
South Korea - 2023

ازدواج ممنوع – The Forbidden Marriage
تا قسمت 12 (پایانی) 🎙

7.5/10
South Korea - 2022

مامور مخفی سلطنتی – Royal Secret Agent
تا قسمت 16 (پایانی) 🎙

7.3/10
South Korea - 2020

دکتر رمانتیک 3 – Dr. Romantic 3
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

8.3/10
South Korea - 2023

مسابقه – Race
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

ملکه ماسک – Queen of the Mask
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

6/10
South Korea - 2023

آه یونگ شیم – Oh Youngsimi
تا قسمت 10 (پایانی) 💬

6.5/10
South Korea - 2023

جزیره – Island
تا قسمت 12 (پایانی)
💬 🎙

9/10
South Korea - 2022

افسانه نه دم – Tale of the Nine Tailed
تا قسمت 12 (پایان فصل 2) 💬

7.9/10
South Korea - 2020

مامان بد – The Good Bad Mother
تا قسمت 14 (پایانی) 💬

8.7/10
South Korea - 2023

دکتر چا – Doctor Cha
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

7.4/10
South Korea - 2023

یک روز مرخصی – One Day Off
تا قسمت 8 (پایانی) 💬

8.3/10
South Korea - 2023

تمام چیزهایی که دوست داشتیم – All That We Loved
تا قسمت 8 (پایانی) 💬

6/10
South Korea - 2023

بیستمین 20 سالگی من – My 20th Twenty
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

بورا دبورا – Bora Deborah
تا قسمت 14 (پایانی) 💬

5/10
South Korea - 2023

یک خواستگاری کاری – A Business Proposal
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

8.1/10
South Korea - 2022

خانواده: پیوند ناگسستنی – Family: The Unbreakable Bond
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

7/10
South Korea - 2023

شوالیه سیاه – Black Knight
تا قسمت 6 (پایانی) 💬
تا قسمت 6 (پایانی) 🎙

6.3/10
South Korea - 2023

مهمانسرای رمانتیک مخفی – Romantic Guest House
تا قسمت 18 (پایانی) 💬

6.6/10
South Korea - 2023

دزد: نگهبان گنج – Stealer: The Treasure Keeper
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

6/10
South Korea - 2023
آریا مدیا
شب
روز