شب
روز

mexican

امر خصوصی – A Private Affair
تا قسمت 5

6.4/10
Spain - 2022

آلما – Alma
تا قسمت 4

6.2/10
Spain - 2022

آلبا – Alba
تا قسمت 13 (پایان فصل 1)

6.4/10
Spain - 2022

طولانی ترین شب – The Longest Night
تا قسمت 6 (پایان فصل 1)

5.8/10
Spain - 2022

به عدن خوش آمدید – Welcome to Eden
تا قسمت 8 (پایان فصل 1)

5.3/10
Spain - 2022

ترسا – Teresa
تا قسمت 44

7.8/10
Mexico - 2010

تسخیر شده: آمریکای لاتین – Haunted: Latin America
تا قسمت 5 (پایانی)

5.3/10
Mexico - 2021

دشمن صمیمی – Enemigo Intimo

7.4/10
Mexico - 2018

بانو آلتاگراسیا – La Dona

6.8/10
Mexico - 2016

پیروزی عشق – Triunfo del amor

6.4/10
Mexico - 2010
آریا مدیا
شب
روز