شب
روز

shows

پدر خوانده
تا قسمت 8 (فصل 2)

4/10
Iran - 2022

صداتو
تا قسمت 12 (پایان فصل 1)

5/10
Iran - 2023

چیدمانه
تا قسمت 2

6/10
Iran - 2023

تی ان تی
تا قسمت 22 (فصل 1)

6/10
Iran - 2023

ضد
تا قسمت 9

5/10
Iran - 2023

شب های مافیا: زودیاک
تا قسمت 7

5/10
Iran - 2023

سخنوران
تا قسمت 2 (فصل 4) ✅
تا قسمت 2 (فصل 4) 💬
تا قسمت 27 (فصل 3) 💬
تا قسمت 2 (فصل 1) 💬

6.9/10
Turkey - 2021

او سس ترکیه رپ – O Ses Turkiye Rap
تا قسمت 8 (فصل 2) ✅

4.3/10
Turkey - 2021

ناتو
تا قسمت 13

5/10
Iran - 2023

آوای جادویی
تا قسمت 19 (پایان فصل 1)

7/10
Iran - 2023

دست به مهره
تا قسمت 4 (فصل 3)

5/10
Iran - 2023

ارتش سری
تا قسمت 3 (فصل 5)

5/10
Iran - 2023

منتالیست
تا قسمت 9

6/10
Iran - 2023

صدای برتر
تا قسمت 12 (پایانی)

7/10
Iran - 2023

اوسس ترکیه – O Ses Turkiye
تا قسمت ویژه سال نو (2023) 💬

4.3/10
Turkey - 2018

ایبو شو – Ibo Show
تا قسمت ویژه سال نو (2023)

6.6/10
Turkey - 2020

جوکر
تا قسمت 3 (فصل 8)

7.2/10
Iran - 2021

شب های مافیا
تا قسمت 15 (پایان فصل 4)

6.1/10
Iran - 2020

شب آهنگی
تا قسمت 30 (پایان فصل 2)

7.9/10
Iran - 2021

نقاب دار تو کی هستی – Maske: Kimsin Sen
تا قسمت 9 (پایان فصل1)

6.4/10
Turkey - 2022
آریا مدیا
شب
روز