شب
روز

shows

سخنوران
تا قسمت 5 (فصل 3)

6.9/10
Turkey - 2021

جوکر
تا قسمت 3 (فصل 8)

7.2/10
Iran - 2021

شب آهنگی
تا قسمت 30 (پایان فصل 2)

7.9/10
Iran - 2021

نقاب دار تو کی هستی – Maske: Kimsin Sen
تا قسمت 9 (پایان فصل1)

6.4/10
Turkey - 2022

اوسس ترکیه – O Ses Turkiye
تا قسمت 17 (پایان فصل 2021)

4.3/10
Turkey - 2018

ایبو شو – Ibo Show
تا قسمت ویژه سال نو (2022)

6.6/10
Turkey - 2020
آریا مدیا
شب
روز