شب
روز

China

میمون شاه – The Monkey King
💬 🎙️

5.9/10
China - 2023

مگ 2: گودال – Meg 2: The Trench
💬 🎙️

5.3/10
China - 2023

ضربه پنهان – Hidden Strike
💬🎙

5.4/10
China - 2023

سلسله ها – Dynasties
تا قسمت 5 (پایانی) 🎙

9.1/10
China - 2018

بازگشت به گرد و غبار – Return to Dust
💬

7.6/10
China - 2022

سوار شو – Ride On
💬 🎙

6.5/10
China - 2023

چینی متولد آمریکا – American Born Chinese
تا قسمت 8 (پایانی) 🎙

7.2/10
China - 2023

زمین سرگردان 2 – The Wandering Earth II
💬

7.4/10
China - 2023

حاکم جهان – Who Rules the World
تا قسمت 40 (پایانی) 🎙

8.4/10
China - 2022

چشم انداز زیبا – Nice View
💬

6.7/10
China - 2022

تک تیرانداز – The Sniper

7.6/10
China - 2021

پنجه های خشم : افسانه هنک – Paws of Fury: The Legend of Hank

5.5/10
Canada - 2022

دنیای ژوراسیک قلمرو – Jurassic World Dominion

5.9/10
China - 2022

صاعقه سیاه – Blacklight

4.7/10
Australia - 2022

سقوط ماه – Moonfall

5.2/10
Canada - 2022
آریا مدیا
شب
روز