شب
روز

Italy

شیاطین – Demons

6.6/10
Italy - 1985

سرنوشت: حماسه وینکس – Fate: The Winx Saga
تا قسمت 7 (پایان فصل 2)

6.9/10
Italy - 2021

آلکاراس – Alcarras

7.4/10
Italy - 2022

داستان همسرم – The Story of My Wife

6.2/10
France - 2021

آن کیسه سیاه کثیف – That Dirty Black Bag
تا قسمت 8 (پایان فصل 1)

7.3/10
France - 2022

شاهین و کبوتر – The Falcon and the Dove
تا قسمت 6 (پایانی)

6.1/10
Italy - 2009

دست خدا – The Hand of God

7.3/10
Italy - 2021

دروازه سرخ – La Porta Rossa

5.8/10
Italy - 2017
آریا مدیا
شب
روز