شب
روز

South Korea

مقدر شده با تو – Destined with You
تا قسمت 12 💬

7.9/10
South Korea - 2023

بدترین شرور – The Worst of Evil
تا قسمت 3 💬

8.9/10
South Korea - 2023

پنت‌هاوس: جنگ در زندگی – The Penthouse: War in Life
تا قسمت 1 (آغاز فصل 3) 🎙

7.8/10
South Korea - 2020

تصنیف راهزنان – Song of the Bandits
تا قسمت 9 (پایانی) 💬
تا قسمت 9 (پایانی) 🎙️

7.2/10
South Korea - 2023

امپراطور اشک ها – The King of Tears
تا قسمت 24 🎙️

4/10
South Korea - 2021

هندوانه چشمک زن – Twinkling Watermelon
تا قسمت 2 💬

9.2/10
South Korea - 2023

بوکسور دوست داشتنی من – My Lovely Boxer
تا قسمت 10 💬

8.8/10
South Korea - 2023

زندگی مستقل هیو شیم – Live Your Own Life
تا قسمت 3 💬

6/10
South Korea - 2023

هفت فراری – The Escape of the Seven
تا قسمت 4 💬

8/10
South Korea - 2023

فروشگاه آیدل – Boss-dol Mart
تا قسمت 4 💬

7.8/10
South Korea - 2023

پشت لمس تو – Behind Your Touch
تا قسمت 14 💬

7.4/10
South Korea - 2023

از گور برخاسته – Revenant
تا قسمت 12 (پایانی) 💬
تا قسمت 6 🎙️

9.1/10
South Korea - 2023

افسانه های آرتدال – Arthdal Chronicles
تا قسمت 6 (فصل 2) 💬
تا قسمت 2 (فصل 2) 🎙️

8.3/10
South Korea - 2019

پلیس رودخانه هان – Han River Police
تا قسمت 4 💬

7.6/10
South Korea - 2023

روز آدم ربایی – The Kidnapping Day
تا قسمت 4 💬

9.2/10
South Korea - 2023

رای کشنده – The Killing Vote
تا قسمت 7 💬

8.3/10
South Korea - 2023

امدادگران – The First Responders
تا قسمت 12 (پایان فصل 2) 💬
تا قسمت 12 (پایان فصل 1) 🎙

8/10
South Korea - 2022

مشتاق دیدار – Longing for You
تا قسمت 14 (پایانی)💬

7.8/10
South Korea - 2023

کارآموز خونسرد – Cold Blooded Intern
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

6/10
South Korea - 2023

در پیشگاه خدایان: 49 روز آخر – Along with the Gods: The Last 49 Days
🎙️

7.1/10
South Korea - 2018

محرک – Moving
تا قسمت 20 (پایانی) 💬
تا قسمت 4 🎙️

8.5/10
South Korea - 2023

دروغگوی دوست داشتنی من – My Lovely Liar
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

9.2/10
South Korea - 2023

ضربان قلب – Heartbeat
تا قسمت 16 (پایانی) 💬
تا قسمت 16 (پایانی) 🎙

9.2/10
South Korea - 2023

نجیب زاده – The Childe
💬 🎙️

7.4/10
South Korea - 2023

سرود کریسمس – Christmas Carol
🎙️

6.1/10
South Korea - 2022

ماه – Moon
🎙️

6.5/10
South Korea - 2023

زمانی به نام تو – A Time Called You
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

7.9/10
South Korea - 2023

عزیزترین من – My Dearest
تا قسمت 10 (پایانی) 💬

8.8/10
South Korea - 2023

اصل کاری – The Real Deal Has Come
تا قسمت 50 (پایانی) 💬

8.3/10
South Korea - 2023

غریبه ها – Strangers
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

8/10
South Korea - 2023

زندگی های پیشین – Past Lives
💬 🎙️

8.2/10
South Korea - 2023

راننده تاکسی – Taxi Driver
تا قسمت 9 (فصل 2) 🎙️

8/10
South Korea - 2021

گلوری – The Glory
تا قسمت 16 (پایانی) 💬
تا قسمت 16 (پایانی) 🎙

8.1/10
South Korea - 2022

وظیفه بعد از مدرسه – Duty After School
تا قسمت 10 (پایان فصل 1)
💬🎙️

7.2/10
South Korea - 2023

دختر نقابدار – Mask Girl
تا قسمت 7 (پایانی) 💬

7.6/10
South Korea - 2023

آدمکش – The Assassin
🎙️

5.4/10
South Korea - 2023

برادران معجزه گر – Miracle Brothers
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

6.5/10
South Korea - 2023

بانو دوریان – Durians Affair
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

9.2/10
South Korea - 2023

ماموریت محرمانه 2: بین المللی – Confidential Assignment 2: International
💬

6.6/10
South Korea - 2022

تنهایی طلب – Aloners
💬

6.8/10
South Korea - 2021

عشق اول – First Love
تا قسمت 9 (پایانی) 🎙

8.4/10
South Korea - 2022

پادشاه زمین – King the Land
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

8/10
South Korea - 2023

وکیل یک دلاری – One Dollar Lawyer
تا قسمت 12 (پایانی) 🎙

7.9/10
South Korea - 2022

خانه را بسوزان – Burn the House Down
تا قسمت 8 (پایانی) 🎙

6.8/10
South Korea - 2023

رویا – Dream
🎙

6.6/10
South Korea - 2023

پونگ روانپزشک چوسان – Poong the Joseon Psychiatrist
تا قسمت 10 (پایان فصل 2) 🎙

7.2/10
South Korea - 2022

دروغ نگو راهی – Dont Lie Rahee
تا قسمت 4 (پایانی) 💬

7.5/10
South Korea - 2022

نبرد برای خوشبختی – Battle for Happiness
تا قسمت 16 💬

5/10
South Korea - 2023

اعداد – Numbers
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

7.4/10
South Korea - 2023

کارآگاه سایه – Shadow Detective
تا قسمت 8 (پایان فصل 2) 💬

6.9/10
South Korea - 2022

توی نوزدهمین زندگیم می‌بینمت – See You in My 19th Life
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

8.2/10
South Korea - 2023

فریبکاری لذت بخش – Delightfully Deceitful
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

7.4/10
South Korea - 2023

قانون شکنان: راه خروجی نیست – The Roundup: No Way Out
💬

6.6/10
South Korea - 2023

دروغ های پنهان در باغ من – Lies Hidden in My Garden
تا قسمت 8 (پایانی) 💬

9.1/10
South Korea - 2023

می خواهم والدینت را بشناسم – I Want to Know Your Parents
🎙

6.7/10
South Korea - 2022

شکار – Hunt
🎙

6.7/10
South Korea - 2022

شکوفایی جوانی ما – Our Blooming Youth
تا قسمت 20 (پایانی)
💬 🎙

8.4/10
South Korea - 2023

سلبریتی – Celebrity
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

7.3/10
South Korea - 2023

عوضی و پولدار – B X Rich
تا قسمت 10 (پایانی) 💬

7.8/10
South Korea - 2023

اتفاقی دیدمت – My Perfect Stranger
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

8.2/10
South Korea - 2023
آریا مدیا
شب
روز