شب
روز

Spain

سکوت – Muted
تا قسمت 6 (پایانی) 💬
تا قسمت 5 🎙

5.6/10
Spain - 2023

بی گناه – The Innocent
تا قسمت 8 (پایانی) 💬

7.8/10
Spain - 2021

قصاص – Retribution
🎙️

6.6/10
Spain - 2015

مادران خطرناک – Dangerous Moms
تا قسمت 26 (پایانی) ✅
تا قسمت 25 🎙

7.1/10
Spain - 2019

دختر عشای ربانی – The Communion Girl
💬

5.3/10
Spain - 2023

سه تفنگدار: دارتانیان – The Three Musketeers: DArtagnan
💬🎙

6.9/10
Belgium - 2023

جعبه پرنده: بارسلونا – Bird Box: Barcelona
💬 🎙

5.5/10
Spain - 2023

کشتن سارای – Killing Sarai
💬

5.9/10
Spain - 2019

از طریق پنجره من: آن سوی دریا – Through My Window: Across the Sea
💬

5/10
Spain - 2023

از طریق پنجره من – Through My Window
💬

5.5/10
Spain - 2022

اشتباه من – My Fault
💬

6.3/10
Spain - 2023

پاپ جوان – The Young Pope
تا قسمت 10 (پایانی) 💬

8.3/10
France - 2016

آلما – Alma
تا قسمت 9 (پایانی) 💬

6.2/10
Spain - 2022

پیمان – The Covenant
💬 🎙

7.8/10
Spain - 2023

رو در رو – Vis a vis
تا قسمت 11 (پایان فصل 1) 🎙

8.2/10
Spain - 2015

در حاشیه – On the Fringe
🎙

6.7/10
Spain - 2022

خشکزار – Sequia
تا قسمت 10 (پایانی) 🎙

6.5/10
Spain - 2022

مومیایی ها – Mummies
💬🎙

5.8/10
Spain - 2023

مارلو – Marlowe
💬 🎙

5.5/10
France - 2023

یکی باید بمیرد – Someone Has to Die
تا قسمت 3 (پایانی) 💬

6.3/10
Mexico - 2020

تد جستجوگر گمشده و لوح زمردین – Tad the Lost Explorer and the Emerald Tablet
🎙

6/10
Spain - 2022

خطوط ناموزون خدا – Gods Crooked Lines
💬 🎙

7.1/10
Spain - 2022

آلوده (اینفیستو) – Infiesto
💬 🎙

5.5/10
Spain - 2023

دختر برفی – The Snow Girl
تا قسمت 6 (پایانی) 💬

6.9/10
Spain - 2023

ونوس – Venus
💬

5.6/10
Spain - 2022

خانواده مقدس – Holy Family
تا قسمت 8 (پایانی) 💬

6.5/10
Spain - 2022

سر – The Head
تا قسمت 6 (فصل 2) 💬
تا قسمت 4 (فصل 1) 🎙

6.8/10
Japan - 2021

گارسیا – Garcia
تا قسمت 6 (پایانی) 🎙

5.9/10
Spain - 2022

آرامش – Pacifiction
💬

6.7/10
France - 2023

هیولا ها – The Beasts
💬

7.7/10
France - 2022

رقابت رسمی – Official Competition
💬🎙

7.2/10
Argentina - 2022

سرقت پول – Money Heist
تا قسمت 10 (پایان فصل 5)
💬 🎙

8.2/10
Spain - 2017

امر خصوصی – A Private Affair
تا قسمت 8 (پایان فصل 1)

6.4/10
Spain - 2022

آلبا – Alba
تا قسمت 13 (پایان فصل 1)

6.4/10
Spain - 2022

آلکاراس – Alcarras

7.4/10
Italy - 2022

طولانی ترین شب – The Longest Night
تا قسمت 6 (پایان فصل 1)

5.8/10
Spain - 2022

شانس – Luck

6.3/10
Spain - 2022

سناتور – Centaur

5.3/10
Spain - 2022

به عدن خوش آمدید – Welcome to Eden
تا قسمت 8 (پایان فصل 1)

5.3/10
Spain - 2022

آنچارتد – Uncharted

6.6/10
Spain - 2022

مادران موازی – Parallel Mothers

7.1/10
France - 2022
آریا مدیا
شب
روز