شب
روز

USA

رازهای آرورا – Aurora Teagarden Mysteries

7.7/10
USA - 2015

دفتر روزنامه – Press

7.5/10
UK - 2018

زر – Zer

6.8/10
Germany - 2017

خانم اسکارلت و دوک – Miss Scarlet and the Duke

7.5/10
USA - 2020

آی کندی​ – Eye Candy

7.2/10
USA - 2015
آریا مدیا
شب
روز