شب
روز

جنایی

اسم من فرح – Adim Farah
تا قسمت 14 (پایان فصل 1) 💬
تا قسمت 21 🎙
تا قسمت 5 (دوساعته) 🎙

7.7/10
Turkey - 2023

مادر خوب – The Good Mother
💬

4.8/10
United States - 2023

هفت فراری – The Escape of the Seven
تا قسمت 2 💬

8/10
South Korea - 2023

پشت لمس تو – Behind Your Touch
تا قسمت 12 💬

7.4/10
South Korea - 2023

ارین کارتر کیست – Who Is Erin Carter
تا قسمت 7 (پایانی) 💬

6.5/10
United Kingdom - 2023

اتاق شلوغ – The Crowded Room
تا قسمت 10 (پایانی) 💬
تا قسمت 10 (پایانی) 🎙

7.1/10
United States - 2023

بعد از مهمانی – The Afterparty
تا قسمت 10 (پایان فصل 2) 💬

7.3/10
United States - 2022

کتاب قدرت 4: نیرو – Power Book IV: Force
تا قسمت 3 (فصل 2) 💬
تا قسمت 10 (فصل 1) 🎙️

8.1/10
United States - 2022

فقط قتل های داخل ساختمان – Only Murders in the Building
تا قسمت 8 (فصل 3) 💬

8.1/10
United States - 2021

راز – Sirr
تا قسمت 40 🎙

8.6/10
Lebanon - 2020

سکوت – Muted
تا قسمت 6 (پایانی) 💬
تا قسمت 5 🎙

5.6/10
Spain - 2023

پناهگاه هارلان کوبن – Harlan Cobens Shelter
تا قسمت 7 💬
تا قسمت 2 🎙️

6.6/10
United States - 2023

کودک دلبند – Dear Child
تا قسمت 6 (پایانی) 💬
تا قسمت 1 🎙️

7.5/10
Germany - 2023

یک آدم کاملا متفاوت – Bambaska Biri
تا قسمت 2 💬

8.1/10
Turkey - 2023

قصاص – Retribution
💬🎙️

5.4/10
Germany - 2023

پور توژیل – Por Thozhil
🎙️

8/10
India - 2023

ده روز از یک آدم بد – Kotu Adamin 10 Gunu
💬🎙️

6.2/10
Turkey - 2023

زندانبان – Jailer
💬

7.3/10
India - 2023

مسکن – Painkiller
تا قسمت 6 (پایانی)💬

7.5/10
United States - 2023

باد های تاریک – Dark Winds
تا قسمت 6 (پایان فصل 2) 💬

7.9/10
United States - 2022

بی گناه – The Innocent
تا قسمت 8 (پایانی) 💬

7.8/10
Spain - 2021

مرد بلوطی – The Chestnut Man
تا قسمت 6 (پایانی) 🎙️

7.7/10
Denmark - 2021

قصاص – Retribution
🎙️

6.6/10
Spain - 2015

کاتال : معمای یک جک فروت – Kathal: A Jackfruit Mystery
🎙️

6.7/10
India - 2023

سرزمین اوباش – Mob Land
💬 🎙️

5.4/10
United States - 2023

کلبه استخوان کوچک – Little Bone Lodge
💬 🎙️

6.1/10
United Kingdom - 2023

نفوذی – Inside Man
💬 🎙️

5.6/10
United States - 2023

سنگ دل – Heart of Stone
💬 🎙️

5.7/10
United States - 2023

موجه: شهر باستانی – Justified: City Primeval
تا قسمت 8 (پایانی) 💬

8.5/10
United States - 2023

راننده تاکسی – Taxi Driver
تا قسمت 9 (فصل 2) 🎙️

8/10
South Korea - 2021

اندور – Endeavour
تا قسمت 3 (پایان فصل 9) 💬
تا قسمت 3 (پایان فصل 8) 🎙️

8.6/10
United Kingdom - 2012

لیست سیاه – The Blacklist
تا قسمت 22 (پایان فصل 10) 💬
تا قسمت 16 (فصل 10) 🎙

8/10
United States - 2014

مبارز – Warrior
تا قسمت 10 (پایان فصل 3) 💬
تا قسمت 10 (پایان فصل 3) 🎙

8.4/10
United States - 2019

مشتاق دیدار – Longing for You
تا قسمت 8 💬

7.8/10
South Korea - 2023

پیمان خونین – عهد الدم
تا قسمت 10 (پایانی) ✅
تا قسمت 2 💬

7.3/10
Lebanon - 2020

وکیل لینکلن – The Lincoln Lawyer
تا قسمت 10 (پایان فصل 2) 💬
تا قسمت 10 (پایان فصل 1) 🎙

7.7/10
United States - 2022

قله شیطان – Devils Peak
💬

5.2/10
United States - 2023

بهزاد چ : کارآگاه آنکارایی – Behzat C. Bir Ankara Polisiyesi
تا قسمت 105 (پایان فصل 4) 💬

8.8/10
Turkey - 2010

وکیل یک دلاری – One Dollar Lawyer
تا قسمت 12 (پایانی) 🎙

7.9/10
South Korea - 2022

گوشت چرخ کرده – Kiyma
تا قسمت 8 (پایان فصل 3) 💬

6.7/10
Turkey - 2022

چرخه کامل – Full Circle
تا قسمت 6 💬
تا قسمت 5 🎙

5.9/10
United States - 2023

سگ های ولگرد – Reservation Dogs
تا قسمت 2 (فصل 3) 💬

8/10
United States - 2021

خانواده (آقازاده) – Aile
تا قسمت 13 (پایان فصل 1) 💬
تا قسمت 39 (پایان فصل 1) 🎙
تا قسمت 13 (2ساعته) (پایان فصل 1)🎙

7.1/10
Turkey - 2023

پنت‌هاوس: جنگ در زندگی – The Penthouse: War in Life
تا قسمت 13 (پایان فصل 2) 🎙

7.8/10
South Korea - 2020

کانال – The Channel
💬🎙

5.3/10
United States - 2023

آخرین معامله – The Last Deal
💬

5.3/10
United States - 2023

بری – Barry
تا قسمت 8 (پایان فصل 4) 💬
تا قسمت 8 (پایان فصل 4) 🎙

8.3/10
United States - 2019

مقاومت – Mukavemet
💬

5.8/10
Turkey - 2022

کارآگاه سایه – Shadow Detective
تا قسمت 8 (پایان فصل 2) 💬

6.9/10
South Korea - 2022

سگ های خفته – Sleeping Dog
تا قسمت 6 (پایانی) 💬

6.4/10
Germany - 2023

چاکراویهام: تله – Chakravyuham: The Trap
🎙

7.7/10
India - 2023

قتل هتل بیلتمور – Biltmore Oteli Cinayeti
تا قسمت 6 💬

9.3/10
Turkey - 2023

بیست و هشت – Yirmi Sekiz
💬

5/10
Turkey - 2023

فریبکاری لذت بخش – Delightfully Deceitful
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

7.4/10
South Korea - 2023

آخرین سرقت – The Last Heist
🎙

5.1/10
United Kingdom - 2022

گلوله خدا – God Is a Bullet
💬

5.8/10
Mexico - 2023

قانون شکنان: راه خروجی نیست – The Roundup: No Way Out
💬

6.6/10
South Korea - 2023

قانون شکنان – The Out-Laws
💬 🎙

5.4/10
United States - 2023

شوالیه های گاتهام – Gotham Knights
تا قسمت 13 (پایانی) 💬
تا قسمت 13 (پایانی) 🎙

4.9/10
United States - 2023

گنج – Hazine
💬

5.5/10
Turkey - 2022
آریا مدیا
شب
روز