شب
روز

فانتزی

هجوم – Invasion
تا قسمت 5 (فصل 2) 💬
تا قسمت 10 (پایان فصل 1) 🎙️

6.1/10
United States - 2021

مقدر شده با تو – Destined with You
تا قسمت 9 💬

7.9/10
South Korea - 2023

محرک – Moving
تا قسمت 20 (پایانی) 💬
تا قسمت 4 🎙️

8.5/10
South Korea - 2023

دروغگوی دوست داشتنی من – My Lovely Liar
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

9.2/10
South Korea - 2023

ضربان قلب – Heartbeat
تا قسمت 16 (پایانی) 💬
تا قسمت 16 (پایانی) 🎙

9.2/10
South Korea - 2023

بچه اشتباهی – The Changeling
تا قسمت 4 💬
تا قسمت 2 🎙️

6.6/10
United States - 2023

افسانه های آرتدال – Arthdal Chronicles
تا قسمت 4 (فصل 2) 💬
تا قسمت 18 (پایان فصل 1) 🎙️

8.3/10
South Korea - 2019

دامپیر – Dampyr
🎙️

5.4/10
Italy - 2022

پسر جدید – The New Boy
💬

5.9/10
Australia - 2023

عقرب عاشق
تا قسمت 12

5/10
Iran - 2023

فوفو مسافری از کامادو
تا قسمت 11

6/10
Iran - 2023

کنت – El Conde
💬

6.6/10
Chile - 2023

زمانی به نام تو – A Time Called You
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

7.9/10
South Korea - 2023

آخرین سفر دیمتر – The Last Voyage of the Demeter
💬 🎙️

6.4/10
Germany - 2023

بانو دوریان – Durians Affair
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

9.2/10
South Korea - 2023

واندرول – Wonderwell
💬

4.9/10
Italy - 2023

صد آرزوی قبل از مرگ – Zom 100: Bucket List of the Dead
🎙

5.6/10
Japan - 2023

فال نیک – Good Omens
تا قسمت 6 (پایان فصل 2) 💬

8/10
United Kingdom - 2019

توی نوزدهمین زندگیم می‌بینمت – See You in My 19th Life
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

8.2/10
South Korea - 2023

پری دریایی کوچولو – The Little Mermaid
💬 🎙

7.2/10
United States - 2023

فلش – The Flash
💬🎙

7/10
Australia - 2023

بتلیر – Batlir
💬

6.1/10
Turkey - 2018

شهر نامرئی – Invisible City
تا قسمت 5 (پایان فصل 2) 🎙
تا قسمت 5 (پایان فصل 2) 💬

7.2/10
brazil - 2021

نورز – The Nevers
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

7.4/10
United States - 2021

جزیره – Island
تا قسمت 12 (پایانی)
💬 🎙

9/10
South Korea - 2022

افسانه نه دم – Tale of the Nine Tailed
تا قسمت 12 (پایان فصل 2) 💬

7.9/10
South Korea - 2020

عجایب فراری – Freaks Out
🎙

7/10
Belgium - 2021

آشوب مداوم – Chaos Walking
💬 🎙

5.7/10
Canada - 2021

یک روز مرخصی – One Day Off
تا قسمت 8 (پایانی) 💬

8.3/10
South Korea - 2023

بیستمین 20 سالگی من – My 20th Twenty
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

اگر بمانم – If I Stay
🎙

6.7/10
United States - 2014

هزار کلمه – A Thousand Words
🎙

5.8/10
United States - 2012

قدرت – The Power
تا قسمت 9 (پایانی) 💬

5.7/10
United States - 2023

کما – Coma
💬

6.2/10
France - 2022

عاشقان آسمان سرخ – Lovers of the Red Sky
تا قسمت 16 (پایانی) 🎙

7.6/10
South Korea - 2021

رنفیلد – Renfield
💬 🎙

6.7/10
United States - 2023

اشمیگادون – Schmigadoon
تا قسمت 5 (فصل 2) 💬

7.3/10
United States - 2021

ماندالورین – The Mandalorian
تا قسمت 8 (پایان فصل 3) 💬
تا قسمت 8 (پایان فصل 3) 🎙

8.7/10
United States - 2020

دسته گرگ ها – Wolf Pack
تا قسمت 8 💬
تا قسمت 7 🎙

5.8/10
United States - 2023

تعویض – Switch
💬

6.7/10
South Korea - 2023

افسانه دریای آبی – Legend of the Blue Sea
تا قسمت 20 🎙

8.1/10
South Korea - 2016

مامور تحویل – Delivery Man
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

9/10
South Korea - 2023

محله کارناوال – Carnival Row
تا قسمت 10 (پایان فصل 2)
💬🎙

7.8/10
United States - 2019

آواتار: طریقت آب – Avatar: The Way of Water
💬🎙

8/10
United States - 2022

صدای جادو – The Sound of Magic
تا قسمت 6 (پایان فصل 1)
💬🎙

7.8/10
South Korea - 2022

اکسیژن – Oxygen
💬 🎙

6.5/10
France - 2021

کارتیکیا 2 – Karthikeya 2
🎙

8/10
India - 2022

گوکدو: فصل خدا – Kokdu: Season of Deity
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

آیدل بهشتی – The Heavenly Idol
تا قسمت 12 💬

8.5/10
South Korea - 2023

حاکم جهان – Who Rules the World
تا قسمت 40 (پایانی) 🎙

8.4/10
China - 2022

جادوگران می فر آنه رایس – Anne Rices Mayfair Witches
تا قسمت 8 (پایانی) 💬
تا قسمت 8 (پایانی) 🎙

6.7/10
United States - 2023

کیمیای روح – Alchemy of Souls
تا قسمت 10 (فصل 2) 💬
تا قسمت 10 (فصل 2) 🎙

8.7/10
South Korea - 2022

خویشاوند – Kindred
تا قسمت 8 (پایانی) 🎙

7.4/10
United States - 2022

اتصال – Connect
تا قسمت 6 (پایانی) 💬
تا قسمت 6 (پایانی) 🎙

6.6/10
South Korea - 2022

گرگ نوجوان – Teen Wolf
💬 🎙

6.7/10
United States - 2023

شاهماران – Sahmaran
تا قسمت 8 (پایانی) 💬

5.4/10
Turkey - 2023

باز کردن قفل رییسم – Unlock My Boss
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

7.3/10
South Korea - 2022

تولد دوباره در خانواده پولدار – Reborn Rich
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

8.2/10
South Korea - 2022

شیفت روز – Day Shift
💬🎙

6.2/10
United States - 2022

استاد جدید فرقه کونگ فو – New Kung Fu Cult Master
🎙

4.9/10
Hong Kong - 2022
آریا مدیا
شب
روز