شب
روز

راز آلود

دختر برفی – The Snow Girl
تا قسمت 6 (پایانی) 💬

6.9/10
Spain - 2023

پوست شیر
تا قسمت 8 (پایان فصل 2)

5/10
Iran - 2022

مستاجر بی نقص – Kusursuz Kiraci
تا قسمت 6 (پایانی) 💬
تا قسمت 6 🎙

6.6/10
Turkey - 2022

سرگیجه
تا قسمت 4

7/10
Iran - 2023

پوکر فیس – Poker Face
تا قسمت 5 💬
تا قسمت 3 🎙

8.1/10
United States - 2023

پدر خوانده
تا قسمت 8

4/10
Iran - 2022

کور – Blind
تا قسمت 16 (پایانی) 🎙

8.1/10
South Korea - 2022

زنان کوچک – Little Women
تا قسمت 12 (پایانی) 🎙

7.9/10
South Korea - 2022

خدمتکار – Servant
تا قسمت 4 (فصل 4) 💬
تا قسمت 10 (فصل 2) 🎙

7.5/10
United States - 2019

گنجینه ملی: لبه تاریخ – National Treasure: Edge of History
تا قسمت 9 💬
تا قسمت 7 🎙

4.6/10
United States - 2022

لابریا – La Brea
تا قسمت 9 (فصل 2) 💬
تا قسمت 10 (فصل 1) 🎙

5.7/10
United States - 2022

مترجم
تا قسمت 3

7/10
Iran - 2023

بیمار – The Patient
تا قسمت 10 (پایانی)
💬 🎙

8.5/10
United States - 2022

خویشاوند – Kindred
تا قسمت 2 💬

7.4/10
United States - 2022

دختر ابدی – The Eternal Daughter
💬 🎙

6.3/10
United Kingdom - 2022

رقابت – Stiletto
تا قسمت 90 (پایانی) ✅
تا قسمت 55 💬
تا قسمت 40 🎙

7.2/10
Lebanon - 2022

آلیس در سرزمین مرزی – Alice in Borderland
تا قسمت 8 (پایان فصل 2)
💬 🎙

7.6/10
Japan - 2020

ظاهر فریبنده – Drishyam
🎙

8.2/10
India - 2019

دکل نفت – The Rig
تا قسمت 6 (پایانی) 💬

5.9/10
United Kingdom - 2023

سر – The Head
تا قسمت 6 (فصل 2) 💬
تا قسمت 4 (فصل 1) 🎙

6.8/10
Japan - 2021

وکیل مدافع شیطان – The Devils Advocate
🎙

7.5/10
United States - 1998

شکارچیان – Hunters
تا قسمت 8 (پایان فصل 2)
💬

7.2/10
United States - 2020

کارآگاه خوب – The Good Detective
تا قسمت 16 (پایانی) 🎙

7.5/10
South Korea - 2020

ناظر – The Watcher
تا قسمت 7 (پایان فصل 1)
💬 🎙

7/10
United States - 2022

دستگیری – The Capture
تا قسمت 6 (پایان فصل 2)
💬 🎙

7.8/10
United Kingdom - 2020

بازی مرکب – Squid Game
تا قسمت 9 (پایان فصل 1)
💬 🎙

8/10
South Korea - 2021

شیطان در اوهایو – Devil in Ohio
تا قسمت 8 (پایانی)
💬 🎙

6.1/10
Canada - 2022

چشم آبی روشن – The Pale Blue Eye
💬 🎙

6.7/10
United States - 2022

جداسازی – Severance
تا قسمت 9 (پایانی)
💬 🎙

8.7/10
United States - 2022

استرایک – C.B. Strike
تا قسمت 4 (پایان فصل 5)
💬

7.9/10
United Kingdom - 2018

انتقام – Intikam
تا قسمت 31 💬

5.6/10
Turkey - 2013

ظاهر فریبنده 2 – Drishyam 2
💬

8.5/10
India - 2022

تری پاینز – Three Pines
تا قسمت 8 (پایانی) 💬

7.2/10
Canada - 2022

من خاکستری – Ben Gri
تا قسمت 8 (پایانی) 💬

7.5/10
Turkey - 2022

شب دوازدهم – The Night of the 12th
💬

7.2/10
Belgium - 2022

آلما – Alma
تا قسمت 8 💬

6.2/10
Spain - 2022

آینه سیاه – Black Mirror
تا قسمت 3 (پایان فصل 5)
💬

8.8/10
United Kingdom - 2016

تصمیم جدایی – Decision to Leave
💬🎙

7.5/10
South Korea - 2022

خطوط ناموزون خدا – Gods Crooked Lines
💬

7.1/10
Spain - 2022

انجمن نیمه شب – The Midnight Club
تا قسمت 10 (پایان فصل 1)
💬🎙

7.5/10
Canada - 2022

جنگ دنیا ها – War of the Worlds
تا قسمت 8 (پایان فصل 3)
💬

6.4/10
France - 2019

آزوبل – Azubel
💬

5.3/10
Turkey - 2021

ذره کوانتوم – Quantum Leap
تا قسمت 8 (پایان فصل 1)

5.3/10
United States - 2022

ناجیه – Naciye
💬

5.4/10
Turkey - 2016

جمجمه داغ – Sicak Kafa
تا قسمت 8 (پایان فصل 1)

7.1/10
Turkey - 2022

صبح بخیر ورونیکا – Good Morning Veronica
تا قسمت 6 (پایان فصل 2)

7.5/10
brazil - 2020

دارک (تاریک) – Dark
تا قسمت 8 (پایان فصل 3)

8.7/10
Germany - 2017

شگفتی – The Wonder

6.7/10
United Kingdom - 2022

حجره عجایب – Cabinet of Curiosities
تا قسمت 8 (پایان فصل 1)

7.5/10
Mexico - 2022

آداماس – Adamas
تا قسمت 16 (پایان فصل 1)

7.2/10
South Korea - 2022

بهزاد چ : کارآگاه آنکارایی – Behzat C. Bir Ankara Polisiyesi
تا قسمت 86

8.8/10
Turkey - 2010

زیر گنبد – Under the Dome
تا قسمت 13 (پایان فصل 3)

6.5/10
United States - 2013

ذهن خوان – The Mentalist
تا قسمت 13 (پایان فصل 7)

8.1/10
United States - 2008

ببین چطور اجرا میشه – See How They Run

6.6/10
United Kingdom - 2022

گریه ناگوار – Vikrant Rona

7.2/10
India - 2022

فاخته های میدویچ – The Midwich Cuckoos
تا قسمت 7 (پایان فصل 1)

6.6/10
United Kingdom - 2022

خوش شانس ترین دختر زنده – Luckiest Girl Alive

6.5/10
United States - 2022

گریمکاتی – Grimcutty

4.4/10
United States - 2022

ژیگولوی آمریکایی – American Gigolo
تا قسمت 8

8/10
United States - 2022

رودخانه وحشی – Savage River
تا قسمت 6

7/10
Australia - 2022
آریا مدیا
شب
روز