شب
روز

رمانتیک

تو خواب ببینی – Ruyanda Gorursun
💬

5.6/10
Turkey - 2023

امپراترپوری نور – Empire of Light
💬

6.7/10
United Kingdom - 2023

سیب ممنوعه – Yasak Elma
تا قسمت 164 💬
تا قسمت 422 🎙

5.8/10
Turkey - 2018

خانواده – Eramos Seis
تا قسمت 19 🎙

8.8/10
brazil - 2019

آزمون زندگی – Kasautii Zindagii Kay
تا قسمت 35 🎙

3.7/10
India - 2018

گرگ تنها – Yalniz Kurt
تا قسمت 32 (پایانی) 💬
تا قسمت 24 🎙

9.2/10
Turkey - 2022

دوره فشرده عاشقانه – Crash Course in Romance
تا قسمت 8 💬

7.7/10
South Korea - 2023

گوکدو: فصل خدا – Kokdu: Season of Deity
تا قسمت 4 💬

عروسی عجله ای – Shotgun Wedding
💬 🎙

5.8/10
United States - 2023

بیست و پنج بیست و یک – Twenty Five Twenty One
تا قسمت 14 🎙

8.6/10
South Korea - 2022

خاطرات رهایی من – My Liberation Diary
تا قسمت 8 🎙

8.3/10
South Korea - 2022

جیران
تا قسمت 45

6.7/10
Iran - 2022

امانت – Emanet
تا قسمت 516 💬

7.5/10
Turkey - 2020

سود عشق – The Interest of Love
تا قسمت 14 💬
تا قسمت 4 🎙

7.9/10
South Korea - 2022

دوباره غریبه – Strangers Again
تا قسمت 6 💬

6.5/10
South Korea - 2023

یک زوج عالی – A Perfect Pairing
💬

6.1/10
United States - 2022

با هم میمیریم – Birlikte Olecegiz
💬

6/10
Turkey - 2021

کمتر از حد معمول – أقل من عادی
تا قسمت 6 ✅

8.5/10
Lebanon - 2023

رقابت – Stiletto
تا قسمت 90 (پایانی) ✅
تا قسمت 55 💬
تا قسمت 40 🎙

7.2/10
Lebanon - 2022

امثال شما – You People
💬

5.4/10
United States - 2023

کریسمس تو یا من – Your Christmas or Mine
💬

6.4/10
United Kingdom - 2022

فرمانروای نقابدار – The Emperor: Owner of the Mask
تا قسمت 20 (پایانی) 🎙

7.3/10
South Korea - 2017

پزشک دهکده – Kasaba Doktoru
تا قسمت 32 (پایانی) 💬

8.7/10
Turkey - 2022

یک بار دیگر – Once Again
تا قسمت 50 (پایانی) 🎙

8.4/10
South Korea - 2020

اشک و لبخند – الحلوه و المره
تا قسمت 58 (پایانی) ✅
تا 58 (پایانی) 🎙

8.6/10
Lebanon - 2021

تابستان درخشان – Summer Strike
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

8.2/10
South Korea - 2022

عشق زیر شیروانی – Cati Kati Ask
تا قسمت 15 (پایانی) 💬
تا قسمت 4 🎙

5.2/10
Turkey - 2020

چیزی از تیفانی – Something from Tiffanys
💬

6.2/10
United States - 2022

تلاش کردن – Trying
تا قسمت 8 (پایان فصل 3)
💬 🎙

7.9/10
United Kingdom - 2020

تولد دوباره در خانواده پولدار – Reborn Rich
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

8.2/10
South Korea - 2022

استخوان ها و همه چیز – Bones and All
💬🎙

7.1/10
Italy - 2022

امیلی در پاریس – Emily in Paris
تا قسمت 10 (پایان فصل 3)
💬

6.9/10
United States - 2020

منو با اسمت صدا بزن – Call Me by Your Name
💬

7.8/10
brazil - 2018

ساقدوش برای همیشه – Sonsuza Dek Nedime
💬

3.2/10
Turkey - 2022

زوج خوب – Guzel Ikili
💬

5/10
Turkey - 2016

کلاس خصوصی – Ozel Ders
💬

4.1/10
Turkey - 2022

ملکه – The Empress
تا قسمت 6 (پایانی) 💬

7.8/10
Germany - 2022

خاطرات نوئل – The Noel Diary
💬

6.1/10
United States - 2022

بمان – Kal
💬 🎙

5.2/10
Turkey - 2022

سالن زهرا – صالون زهره
تا قسمت 10 (فصل 2) ✅
تا قسمت 15 (فصل 1) 💬
تا قسمت 15 (فصل 1) 🎙

8/10
Lebanon - 2021

عاشق کریسمس شدن – Falling for Christmas

5.2/10
United States - 2022

عشق – Love
تا قسمت 12 (پایان فصل 2)

7.7/10
United States - 2016

امیلی – Emily

6.9/10
United States - 2022

متا عشق – Meta Ask
تا قسمت 8 (پایان فصل 1)

4/10
Turkey - 2022

معشوق بانو چترلی – Lady Chatterleys Lover

6.9/10
United Kingdom - 2022

اگه عشق رو صدا کنی – Ask Cagirirsan Gelir

4.1/10
Turkey - 2022

دست از سرم بردار – Git Basimdan

5/10
Turkey - 2015

لال سینگ چادا – Laal Singh Chaddha

5.5/10
India - 2022

سلول های یومی – Yumis Cells
تا قسمت 14 (پایان فصل 1)

8.2/10
South Korea - 2021

فرشته های جاهل – The Ignorant Angels
تا قسمت 2

7.3/10
Italy - 2022

آتش – Ates

5.2/10
Turkey - 2016

حوا – Eve
تا قسمت 16 (پایان فصل 1)

7.5/10
South Korea - 2022

پلیس من – My Policeman

6.4/10
United Kingdom - 2022

بلیطی به بهشت – Ticket to Paradise

6.2/10
United Kingdom - 2022

دختر قرن بیستم – 20th Century Girl

7.3/10
South Korea - 2022

روزالین – Rosaline

6.2/10
United States - 2022

دوست میداری – Seversin
تا قسمت 20 (پایانی)

7.6/10
Turkey - 2022

اگر ملاقات نکردیم – لو ما التقینا
تا قسمت 30 (پایانی)

7/10
Lebanon - 2020

بلوند – Blonde

5.7/10
United States - 2022

نوبت لیلی
تا قسمت 24 (پایانی)

5/10
Iran - 2022
آریا مدیا
شب
روز