شب
روز

Italian

وفاداری – Fidelity
تا قسمت 6 (پایانی) 💬

6.4/10
Italy - 2022

مدیچی – Medici
تا قسمت 8 (پایان فصل 3) 💬
تا قسمت 8 (پایان فصل 1) 🎙

7.9/10
France - 2016

قانون از نظر لیدیا پوئت – The Law According to Lidia Poet
تا قسمت 6 (پایانی) 💬
تا قسمت 6 (پایانی) 🎙

7.5/10
Italy - 2023

مادران خوب – The Good Mothers
تا قسمت 6 (پایانی) 💬

8.1/10
Italy - 2023

خواب عمیق – Hypersleep
💬

5.6/10
Italy - 2022

ویولا (بنفش مثل دریا) – Viola come il mare
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

7.6/10
Italy - 2022

ای او – Eo
💬

7/10
Italy - 2022

زندگی دروغین آدم بزرگ ها – The Lying Life of Adults
تا قسمت 6 💬

6.9/10
Italy - 2023

نام من وندتا است – My Name Is Vendetta
💬

5.5/10
Italy - 2022

سرقت از موسولینی – Robbing Mussolini

5.5/10
Italy - 2022

فرشته های جاهل – The Ignorant Angels
تا قسمت 2

7.3/10
Italy - 2022

شیاطین – Demons

6.6/10
Italy - 1985

داستان همسرم – The Story of My Wife

6.2/10
France - 2021

امروز (365روز)

3/10
Poland - 2022

شاهین و کبوتر – The Falcon and the Dove
تا قسمت 6 (پایانی)

6.1/10
Italy - 2009

دست خدا – The Hand of God

7.3/10
Italy - 2021

دختر گمشده – The Lost Daughter

6.7/10
Greece - 2021

لوکا – Luca

7.5/10
United States - 2021

خاندان گوچی – House of Gucci

6.7/10
Canada - 2021

007 زمانی برای مردن نیست – No Time to Die

7.3/10
United Kingdom - 2021

خانواده گیج – Ailecek Saskiniz

6.2/10
Turkey - 2018

ظهور امپراتوری ها : عثمانی – Rise of Empires: Ottoman

8.0/10
- 2020

دروازه سرخ – La Porta Rossa

5.8/10
Italy - 2017
آریا مدیا
شب
روز