شب
روز

Korean

فریبکاری لذت بخش – Delightfully Deceitful
تا قسمت 1 💬

7.4/10
South Korea - 2023

آه یونگ شیم – Oh Youngsimi
تا قسمت 5 💬

اصل کاری – The Real Deal Has Come
تا قسمت 20 💬

8.3/10
South Korea - 2023

اتفاقی دیدمت – My Perfect Stranger
تا قسمت 9 💬

8.2/10
South Korea - 2023

دکتر چا – Doctor Cha
تا قسمت 14 💬

7.4/10
South Korea - 2023

افسانه نه دم – Tale of the Nine Tailed
تا قسمت 8 (فصل 2) 💬

7.9/10
South Korea - 2020

تمام چیزهایی که دوست داشتیم – All That We Loved
تا قسمت 8 (پایانی) 💬

6/10
South Korea - 2023

دکتر رمانتیک 3 – Dr. Romantic 3
تا قسمت 10 💬

8.3/10
South Korea - 2023

بیستمین 20 سالگی من – My 20th Twenty
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

مامان بد – The Good Bad Mother
تا قسمت 10 💬

8.7/10
South Korea - 2023

بورا دبورا – Bora Deborah
تا قسمت 14 (پایانی) 💬

5/10
South Korea - 2023

یک خواستگاری کاری – A Business Proposal
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

8.1/10
South Korea - 2022

یک روز مرخصی – One Day Off
تا قسمت 4 💬

8.3/10
South Korea - 2023

مسابقه – Race
تا قسمت 6 💬

خانواده: پیوند ناگسستنی – Family: The Unbreakable Bond
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

7/10
South Korea - 2023

ملکه ماسک – Queen of the Mask
تا قسمت 10 💬

6/10
South Korea - 2023

کسی که عاشقش بودی – Someone You Loved
💬

7.6/10
South Korea - 2023

جزیره – Island
تا قسمت 12 (پایانی) 💬
تا قسمت 4 🎙

9/10
South Korea - 2022

شوالیه سیاه – Black Knight
تا قسمت 6 (پایانی) 💬
تا قسمت 6 (پایانی) 🎙

6.3/10
South Korea - 2023

مهمانسرای رمانتیک مخفی – Romantic Guest House
تا قسمت 18 (پایانی) 💬

6.6/10
South Korea - 2023

دزد: نگهبان گنج – Stealer: The Treasure Keeper
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

6/10
South Korea - 2023

گلیچ – Glitch
تا قسمت 10 (پایانی) 🎙

6.2/10
South Korea - 2022

سود عشق – The Interest of Love
تا قسمت 16 (پایانی) 💬
تا قسمت 16 (پایانی) 🎙

7.9/10
South Korea - 2022

ماه رنگ پریده – Pale Moon
تا قسمت 10 (پایانی) 💬

7/10
South Korea - 2023

فنلاند پاپا – Finland Papa
تا قسمت 6 (پایانی) 💬

7/10
South Korea - 2023

عاشقان آسمان سرخ – Lovers of the Red Sky
تا قسمت 16 (پایانی) 🎙

7.6/10
South Korea - 2021

دانشکده حقوق – Law School
تا قسمت 16 (پایانی) 🎙

8/10
South Korea - 2021

پاندورا: زیر بهشت – Pandora: Beneath the Paradise
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

7.8/10
South Korea - 2023

همزاد – Soulmate
💬

7.7/10
South Korea - 2023

دوران خوش – Oasis
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

9.7/10
South Korea - 2023

کافه حقوق – The Law Cafe
تا قسمت 16 🎙

7.4/10
South Korea - 2022

وظیفه بعد از مدرسه – Duty After School
تا قسمت 10 (پایان فصل 1) 💬

7.2/10
South Korea - 2023

تله – Decoy
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

6/10
South Korea - 2023

ملکه ساز – Queenmaker
تا قسمت 11 (پایان فصل 1) 💬

7.9/10
South Korea - 2023

به معنای بودن – Meant To Be
تا قسمت 2 💬

5.5/10
South Korea - 2023

مردان پیشگام – The Point Men
🎙

6.1/10
South Korea - 2023

چشمانت می گویند – Your Eyes Tell
💬

7.3/10
South Korea - 2020

تعویض – Switch
💬

6.7/10
South Korea - 2023

اسمش را عشق بگذار – Call It Love
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

8.4/10
South Korea - 2023

شکوفایی جوانی ما – Our Blooming Youth
تا قسمت 20 (پایانی) 💬

8.4/10
South Korea - 2023

بوکسون رو بکش – Kill Boksoon
💬🎙

6.6/10
South Korea - 2023

شین وکیل طلاق – Divorce Attorney Shin
تا قسمت 11 💬

افسانه دریای آبی – Legend of the Blue Sea
تا قسمت 20 🎙

8.1/10
South Korea - 2016

شوهر 100 روزه – 100 Days My Prince
تا قسمت 16 🎙

7.7/10
South Korea - 2018

گلوری – The Glory
تا قسمت 16 (پایانی) 💬
تا قسمت 8 🎙

8.1/10
South Korea - 2022

مامور تحویل – Delivery Man
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

9/10
South Korea - 2023

6/45
🎙

6.9/10
South Korea - 2022

صدای جادو – The Sound of Magic
تا قسمت 6 (پایان فصل 1)
💬🎙

7.8/10
South Korea - 2022

پیدایم کن – Bring Me Home
🎙

6.4/10
South Korea - 2019

گوکدو: فصل خدا – Kokdu: Season of Deity
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

آیدل بهشتی – The Heavenly Idol
تا قسمت 12 💬

8.5/10
South Korea - 2023

امدادگران – The First Responders
تا قسمت 12 🎙

8/10
South Korea - 2022

انتقام از دیگران – Revenge of Others
تا قسمت 12 🎙

7.7/10
South Korea - 2022

تشویق آخر – Curtain Call
تا قسمت 16 (پایانی) 🎙

7.6/10
South Korea - 2022

کیمیای روح – Alchemy of Souls
تا قسمت 10 (فصل 2) 💬
تا قسمت 10 (فصل 2) 🎙

8.7/10
South Korea - 2022

دوره فشرده عاشقانه – Crash Course in Romance
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

7.7/10
South Korea - 2023

قدیسان نارکو – The Accidental Narco
تا قسمت 6 (پایان فصل 1)
💬🎙

7.4/10
South Korea - 2022

خاطرات رهایی من – My Liberation Diary
تا قسمت 16 (پایانی) 🎙

8.3/10
South Korea - 2022

همکاری مغز ها – Brain Works
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

6/10
South Korea - 2023

عاشق اینم که ازت متنفر باشم – Love to Hate You
تا قسمت 10 (پایانی) 💬

8/10
South Korea - 2023
آریا مدیا
شب
روز