شب
روز

1998

وکیل مدافع شیطان – The Devils Advocate
🎙

7.5/10
United States - 1998

تایتانیک – Titanic

7.9/10
United States - 1998

رنج دیده ی من – Belalim Benim

5/10
Turkey - 1998

کاش بتونم فراموش کنم – Unutabilsem

5.3/10
Turkey - 1998
آریا مدیا
شب
روز