شب
روز

2004

دروغ بزرگ – Buyuk Yalan
تا قسمت 11 💬

4.9/10
Turkey - 2004

فیروزه کجایی – Neredesin Firuze
💬

7.4/10
Turkey - 2004

مدرسه – Okul

4.1/10
Turkey - 2004

هجی کردن – Buyu

3/10
Turkey - 2004

ویزون تله طوبی – Vizontele Tuuba

6.5/10
Turkey - 2004

گلیزار – Gulizar

7.1/10
Turkey - 2004

شب ژوئن – Haziran Gecesi

4.9/10
Turkey - 2004

داماد خارجی – Yabanci Damat

6.6/10
Turkey - 2004

گل سرخ – Cemberimde gul oya

8.6/10
Turkey - 2004
آریا مدیا
شب
روز