شب
روز

2009

زندگی شاد – Neseli Hayat
💬

6.1/10
Turkey - 2009

جوجه تیغی – Kirpi
💬

5.9/10
Turkey - 2009

پروانه – Kelebek
💬

5/10
Turkey - 2009

به جایی که کادری میبرد برو – Kadrinin Goturdugu Yere Git
💬

3.2/10
Turkey - 2009

آداب معاشرت – Adabi Muaseret
💬

3.3/10
Turkey - 2009

تابستان آخر من و رز – Benim ve Rozun Sonbahari
💬

5.5/10
Turkey - 2009

جعبه پاندورا – Pandoranin Kutusu
💬

7.2/10
Turkey - 2009

هسته انجیر – Incir Cekirdegi
💬

4.5/10
Turkey - 2009

ذهن خوان – The Mentalist
تا قسمت 13 (پایان فصل 7)

8.1/10
United States - 2008

عمارت – Konak

3.4/10
Turkey - 2009

اره – Destere

2.6/10
Turkey - 2009

واوین – Vavien

7.5/10
Turkey - 2009

عشق خبر نمی کند – Ask geliyorum demez

5.1/10
Turkey - 2009

بال های شب – Gecenin Kanatlari

4.6/10
Turkey - 2009

7Kocali Hurmuz – هفت همسر برای هرمز

6.3/10
Turkey - 2009

شاهین و کبوتر – The Falcon and the Dove
تا قسمت 6 (پایانی)

6.1/10
Italy - 2009

ازل – Ezel

8.6/10
Turkey - 2009

دابه 2 Dabbe

3.2/10
Turkey - 2009

رجب Recep Ivedik 2

4.2/10
Turkey - 2009

کهکشان – Samanyolu

4.4/10
Turkey - 2009
آریا مدیا
شب
روز