شب
روز

2021

فصل باران – Bade Achhe Lagte Hain 2
تا قسمت 165 🎙

7/10
India - 2021

آلپ ارسلان سلجوقیان بزرگ – Alparslan Buyuk Selcuklu
تا قسمت 61 (پایانی) 💬
تا قسمت 58 🎙

8.6/10
Turkey - 2021

تشکیلات – Teskilat
تا قسمت 86 💬
تا قسمت 69 (2ساعته) 🎙️

8.2/10
Turkey - 2021

نیسان آبی
تا قسمت 3 (فصل 2)

5.0/10
Iran - 2021

ملکی – Molkki
تا قسمت 59 🎙

4.7/10
India - 2020

برادر و خواهرانم (خواهران و برادران) – Kardeslerim
تا قسمت 107 💬
تا قسمت 313 🎙
تا قسمت 100 (2ساعته) 🎙

7.5/10
Turkey - 2021

سخنوران
تا قسمت 13 (فصل 4) ✅
تا قسمت 13 (فصل 4) 💬
تا قسمت 27 (فصل 3) 💬
تا قسمت 2 (فصل 1) 💬

6.9/10
Turkey - 2021

قضاوت – Yargi
تا قسمت 74 💬

8.7/10
Turkey - 2021

امانت – Emanet
تا قسمت 643 💬

7.5/10
Turkey - 2020

کوه دل – Gonul Dagi
تا قسمت 116 💬

7.9/10
Turkey - 2020

موش – Mouse
تا قسمت 3 🎙️

8.7/10
South Korea - 2021

زخم کاری: بازگشت
تا قسمت 13 (پایان فصل 2)

8/10
Iran - 2021

راننده تاکسی – Taxi Driver
تا قسمت 16 (پایان فصل 2) 🎙️

8/10
South Korea - 2021

لوکی – Loki
تا قسمت 6 (پایان فصل 2) 💬
تا قسمت 6 (پایان فصل 2) 🎙️

8.2/10
United States - 2021

سگ های ولگرد – Reservation Dogs
تا قسمت 10 (پایان فصل 3) 💬

8/10
United States - 2021

جن گنج ذولمان – Defin-Ecin Zulman
💬

5/10
Turkey - 2021

چاکی – Chucky
تا قسمت 4 (فصل 3) 💬
تا قسمت 3 (فصل 3) 🎙️

7.3/10
United States - 2021

ترانه ها ما را میخوانند – Sarkilar Bizi Soyler
تا قسمت 80 (پایانی) ✅

6.3/10
Turkey - 2021

زمان – Time
تا قسمت 3 (پایان فصل 2) 💬
تا قسمت 3 (پایان فصل 1) 🎙️

8.2/10
United Kingdom - 2021

همسفر من – Mere Humsafar
تا قسمت 55 (پایانی) 🎙️
تا قسمت 4 💬

8.5/10
Pakistan - 2021

هجوم – Invasion
تا قسمت 10 (پایان فصل 2) 💬
تا قسمت 10 (پایان فصل 1) 🎙️

6.1/10
United States - 2021

افسانه های تاریخ – Tarihin Efsaneleri
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

7.7/10
Turkey - 2021

چرخ زمان – The Wheel of Time
تا قسمت 8 (پایان فصل 2)
💬🎙️

7.1/10
United States - 2021

ابلق

6.3/10
Iran - 2021

اورکا

6.3/10
Iran - 2021

فقط قتل های داخل ساختمان – Only Murders in the Building
تا قسمت 10 (پایان فصل 3) 💬

8.1/10
United States - 2021

امپراطور اشک ها – The King of Tears
تا قسمت 32 (پایانی) 🎙️

4/10
South Korea - 2021

بنیاد – Foundation
تا قسمت 10 (پایان فصل 2)
تا قسمت 10 (پایان فصل 2) 🎙

7.5/10
United States - 2021

کلوپ – kulup
تا قسمت 10 (پایان فصل 2) 💬

7.9/10
Turkey - 2021

نبودن

6.6/10
Iran - 2021

تابستان بی رحم – Cruel Summer
تا قسمت 10 (پایان فصل 2) 💬

7.5/10
United States - 2021

بی گناه – The Innocent
تا قسمت 8 (پایانی) 💬

7.8/10
Spain - 2021

مرد بلوطی – The Chestnut Man
تا قسمت 6 (پایانی) 🎙️

7.7/10
Denmark - 2021

قفس درونی – The Inner Cage
🎙️

7/10
Italy - 2021

از غذا تا انقراض – Eating Our Way to Extinction
🎙️

7.5/10
United Kingdom - 2021

تا آخرین نفس – للموت
تا قسمت 30 (پایان فصل 3) 💬
تا قسمت 30 (پایان فصل 2) 🎙

8.1/10
Lebanon - 2021

جن زدگی – Cin Carpilmasi
💬

3.1/10
Turkey - 2021

نفرین شده – Lain
💬

3.2/10
Turkey - 2021

مقتدر – Domina
تا قسمت 8 (پایان فصل 2) 💬

7.1/10
Italy - 2021

مثل اینکه – Gibi
تا قسمت 10 (پایان فصل 4) 💬

9/10
Turkey - 2021

تا زمان مرگ – Till Death
💬 🎙

5.9/10
United States - 2021

تنهایی طلب – Aloners
💬

6.8/10
South Korea - 2021

در مسیرعشق – Ask Yolunda
💬

5.9/10
Turkey - 2021

سالن زهرا – صالون زهره
تا قسمت 10 (پایان فصل 2) 💬
تا قسمت 15 (پایان فصل 1) 🎙

8/10
Lebanon - 2021

او سس ترکیه رپ – O Ses Turkiye Rap
تا قسمت 8 (فصل 2) ✅

4.3/10
Turkey - 2021

بیتو – Beyto
💬

6.6/10
Turkey - 2021

سیب ممنوعه – Yasak Elma
تا قسمت 177 (پایانی) 💬
تا قسمت 490 (پایانی) 🎙

5.8/10
Turkey - 2018

جایگزین – Um Lugar ao Sol
تا قسمت 70 (پایانی) 🎙

6.3/10
brazil - 2021

شهر نامرئی – Invisible City
تا قسمت 5 (پایان فصل 2) 🎙
تا قسمت 5 (پایان فصل 2) 💬

7.2/10
brazil - 2021

عالیجناب – Your Honor
تا قسمت 10 (پایان فصل 2)
💬 🎙

7.6/10
United States - 2021

دام (آفتاب) – Dom
تا قسمت 3 (فصل 2) 💬

7.2/10
brazil - 2021

نورز – The Nevers
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

7.4/10
United States - 2021

زندگی های ناتمام – Kirik Hayatlar
تا قسمت 100 (پایانی) 💬
تا قسمت 125 (پایانی) 🎙

5.9/10
Turkey - 2021

دختر مردم – Elkizi
تا قسمت 13 (پایانی) 💬
تا قسمت 44 (پایانی) 🎙

7.9/10
Turkey - 2021

دختری در شیشه – Camdaki Kiz
تا قسمت 82 (پایانی) 💬

6.6/10
Turkey - 2021

جلال الدین شیر صحرا – Bozkir Arslani Celaleddin
تا قسمت 16 (فصل 2) 💬

8.4/10
Turkey - 2021

کبیر – The Great
تا قسمت 10 (پایان فصل 3) 💬

8.2/10
Australia - 2020

دالگلیش – Dalgliesh
تا قسمت 6 (پایان فصل 2) 💬

7.5/10
United Kingdom - 2021

عجایب فراری – Freaks Out
🎙

7/10
Belgium - 2021

آشوب مداوم – Chaos Walking
💬 🎙

5.7/10
Canada - 2021
آریا مدیا
شب
روز